settings icon
share icon
Vraag

Wat is de levensadem?

Antwoord


Het toppunt van Gods creativiteit was zijn buitengewone schepping van de mens. "De HEERE God vormde de mens uit het stof van de aardbodem en blies de levensadem in zijn neusgaten; zo werd de mens tot een levend wezen" (Genesis 2:7). De oppermachtige Schepper van hemel en aarde deed twee dingen bij het creëren van de mens. Ten eerste, Hij vormde hem van het stof van de aardbodem, en ten tweede, Hij blies Zijn eigen adem in de neusgaten van Adam. Dit onderscheidde de mens van al Gods andere creaties.

Deze ene passage bevat drie significante feiten over de schepping van de mens. Ten eerste, God, en God alleen, heeft de mens heeft geschapen. De mens is niet geëvolueerd vanuit andere schepsels. De mens is niet gevormd door onpersoonlijke krachten. Het zijn niet cellen, DNA, moleculen, waterstof, protonen, neutronen, of elektronen die de mens hebben geschapen. Dit zijn alleen maar de stoffen waaruit het fysieke lichaam van de mens bestaat. De Heere God heeft de mens gevormd. De Heere God heeft de stoffen gemaakt, en heeft deze stoffen vervolgens gebruikt om de mens te schapen.

Het woord "gevormd" is een vertaling van het Hebreeuwse woord "yatsar," wat "kneden, modelleren, of vormen" betekent. Het wekt de indruk van een pottenbakker die de intelligentie en de macht bezit om zijn creatie te scheppen. God is de Meester Pottenbakker die het beeld van de mens in Zijn gedachten had en over de intelligentie en de macht beschikt om deze vervolgens tot leven te wekken. God had zowel de alwetendheid als de almachtigheid om precies te kunnen doen wat Hij wilde.

Ten tweede, God heeft zijn eigen adem in de mens geblazen. De mens is meer dan alleen "stof" of een fysieke substantie. De mens heeft een geest. We kunnen het op deze manier voor ons zien: Adams lichaam is net geschapen uit het stof van de aardbodem – een levenloos lichaam ligt op de grond. Dan buigt God voorover en "ademt" Zijn eigen "adem" in de neusgaten van de man; God is de Bron van het leven, en Hij heeft dit leven rechtstreeks in de mens geplaatst. Deze "adem des levens" komen we weer tegen in Johannes 20:22, wanneer Jezus nieuw leven schenkt aan zijn discipelen.

Ten derde, Genesis 2:7 vertelt ons dat de mens een leven wezen werd. Het woord "wezen" is in het Hebreeuws "nephesh," wat betekent "een bezield, ademend, bewust, en leven wezen." De mens werd pas een levende ziel toen God hem leven inblies. Een fysiek, bezield, rationeel, en spiritueel wezen zijnde, is wat de mens uniek maakt ten opzichte van alle andere leven dingen op aarde.

Dus, wat is de adem van God? Het is het leven en de kracht van God, gegeven aan de mens om hem te bezielen. Het Hebreeuwse woord voor geest is "ruach," wat betekent "wind, adem, lucht, of geest." Het leven van God leeft voort en voort en zo is het onstoffelijke deel van de mens ontworpen om voor eeuwig te leven. De enige vraag is, waar we zullen leven?

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Wat is de levensadem?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries