Wat is de menselijke geest?

Vraag: "Wat is de menselijke geest?"

Antwoord:
De menselijke geest is het niet-stoffelijke deel van de mens. De Bijbel zegt dat de menselijke geest de adem van de Almachtige God zelve is, die bij het begin van Gods schepping in de mens geblazen werd: “Toen maakte God, de HEER, de mens. Hij vormde hem uit stof, uit aarde, en blies hem levensadem in de neus. Zo werd de mens een levend wezen” (Genesis 2:7). Het is de menselijke geest die ons een zelfbewustzijn geeft en andere opvallende eigenschappen die aan God doen denken, hoewel ze in mensen veel beperkter zijn. De menselijke geest omvat ons denkvermogen, onze emoties, angsten, passies en creativiteit. Het is deze geest die ons het unieke vermogen geeft om te bevatten en te begrijpen (Job 32:8, 18).

De woorden geest en levensadem zijn vertalingen van het Hebreeuwse woord neshamah en het Griekse woord pneuma. De woorden betekenen “krachtige wind, windvlaag of inspiratie”. Neshamah is de levensbron die de mensheid doet leven (Job 33:4). Het is de ongrijpbare, onzichtbare menselijke geest die het mentale en emotionele bestaan van de mens bestuurt. De apostel Paulus zei: “Wie is in staat de mens te kennen, behalve de geest van de mens?” (1 Korintiërs 2:11). Als we sterven gaat “de adem van het leven weer naar God, Die het leven heeft gegeven” (Prediker 12:7; zie ook Job 34:14-15; Psalm 104:29-30).

Elke mens heeft een geest, en die is anders dan het “wezen” of leven van dieren. God maakte de mens anders dan de dieren, in de zin dat Hij ons maakte “als evenbeeld van God” (Genesis 1:26-27). Derhalve kan de mens denken, voelen, liefhebben, ontwerpen, scheppen en genieten van muziek, humor en kunst. En vanwege die menselijke geest hebben wij een “vrije wil”, die geen enkel ander schepsel op aarde heeft.

De menselijke geest is beschadigd geraakt bij de zondeval. Toen Adam zondigde, werd zijn vermogen om saamhorigheid met God te hebben, verbroken. Hij stierf weliswaar niet lichamelijk op die dag, maar hij stierf geestelijk. Vanaf dat moment draagt de menselijke geest de gevolgen van de zondeval met zich mee. Vóór zijn/haar verlossing wordt iemand als geestelijk “dood” beschouwd (Efeziërs 2:1-5; Kolossenzen 2:13). Een relatie met Christus geeft nieuw leven aan onze geest en vernieuwt ons elke dag (2 Korintiërs 4:16).

Het is interessant om te zien dat op dezelfde wijze waarop de menselijke geest op goddelijke wijze in de eerste mens geblazen werd, ook de Heilige Geest in de eerste discipelen geblazen werd. We lezen in Johannes 20:22: “Na deze woorden blies Hij [Jezus] over hen heen en zei: ‘Ontvang de Heilige Geest’” (zie ook Handelingen 2:38). Adam werd levend gemaakt door Gods adem, en wij, als “nieuwe scheppingen” in Christus, worden geestelijk levend gemaakt door de “Adem van God”, de Heilige Geest (2 Korintiërs 5:17; Johannes 3:3; Romeinen 6:4). Zodra we Jezus Christus aanvaarden, voegt de Heilige Geest Zich bij onze eigen geest op manieren die wij niet kunnen bevatten. De apostel Johannes zei: “Dat wij in Hem blijven en Hij in ons, weten we doordat Hij ons heeft laten delen in Zijn Geest” (1 Johannes 4:13).

Wanneer we ons leven door Gods Geest laten leiden, zal de Geest Zelf onze geest verzekeren “dat wij Gods kinderen zijn” (Romeinen 8:16). Als kinderen van God worden wij niet meer geleid door onze eigen geest maar door Gods Geest, Die ons leidt naar eeuwig leven.


Terug naar Nederlandse home pageAanbevolen door GotQuestions.org:Wat is de menselijke geest?