settings icon
share icon
Vraag

Wat is de reden voor al het antisemitisme in de wereld?

Antwoord


Wat is de reden dat er zoveel antisemitisme is? Waarom is antisemitisme zo aanwezig in veel verschillende landen? Wat is er zo slecht aan de Joden? De geschiedenis heeft ons laten zien dat dat de joden gedurende de laatste 1.700 jaar zijn verdreven uit meer dan 80 landen. Geschiedkundigen en experts hebben geconcludeerd dat hier minimaal 6 verschillende redenen voor zijn:

• Raciale Theorie – De Joden zijn gehaat omdat zij een minderwaardig ras zijn.

• Economische Theorie – De Joden zijn gehaat omdat zij veel rijkdom en macht bezitten.

• Buitenstaanders Theorie – De Joden zijn gehaat omdat zij anders zijn dan ieder ander.

• Zondebok Theorie – De Joden zijn gehaat omdat ze de oorzaak zijn van alle ellende in de wereld.

• Godsmoord Theorie – De Joden zijn gehaat omdat zij Christus hebben vermoord.

• Uitverkoren Volk Theorie – De Joden zijn gehaat omdat zij arrogant verklaren dat zij het uitverkoren volk van God zijn.

Zit er enige waarheid in deze theorieën?

• Met betrekking tot de raciale theorie, de waarheid is dat de Joden geen ras zijn. Iedereen in de wereld, welke kleur of afkomst zij ook mogen hebben, kan een Jood worden.

• The economische theorie die zegt dat de Joden rijk zijn, stelt niet zoveel voor. De geschiedenis heeft laten zien dat gedurende de 17e tot de 20e eeuw, de Joden, vooral in Polen en Rusland, erg arm waren en dat zij zeer weinig tot geen invloed hadden in en op de zakelijke en politieke wereld.

• Wat betreft de buitenstaanders theorie, de Joden hebben zich gedurende de 18e eeuw wanhopig geprobeerd aan te passen aan de rest van Europa. Zij hoopten dat, door zichzelf aan te passen, het antisemitisme zou verdwijnen. Echter, ze werden nog meer gehaat door mensen die claimden dat de Joden hun ras zouden infecteren met hun minderwaardige genen.

• Wat betreft de zondebok theorie, het is een feit dat de Joden altijd al zijn gehaat, en dit maakt hen tot een geschikt en gemakkelijk doelwit.

• Wat betreft de Godsmoord theorie, de Bijbel zegt duidelijk dat het de Romeinen waren die Jezus hebben vermoord, al waren de Joden wel medeplichtig. Het was pas een paar honderd jaar later dat de Joden zelf werden aangewezen als de moordenaars van Jezus. Men kan zich afvragen waarom het niet de Romeinen zijn die worden gehaat. Immers, Jezus heeft de Joden vergeven (Lucas 23:34), en zelfs het Vaticaan heeft in 1963 de Joden vrijgesproken van de moord op Jezus. Desalniettemin, geen van beide uitspraken heeft het antisemitisme kunnen doen afnemen.

• Betreffende hun claim het uitverkoren volk van God te zijn, de Joden hebben gedurende de tweede helft van de 19e eeuw deze titel afgewezen om zich zo beter aan te kunnen passen aan de Duitse samenleving. Desondanks hebben zij de Holocaust moeten ondergaan. Vandaag de dag zijn het sommige Christenen en Moslims die claimen dat zij het uitverkoren volk van God zijn, maar daar waar zij worden getolereerd, worden de Joden nog steeds gehaat.

Dit brengt ons bij de werkelijke reden waarom de wereld de Joden haat. De apostel Paul vertelt ons: "Want ik zou zelf wel wensen vervloekt te zijn, weg van Christus, ten gunste van mijn broeders, mijn familieleden wat het vlees betreft. Zij zijn immers Israëlieten; voor hen geldt de aanneming tot kinderen, en de heerlijkheid, en de verbonden, en de wetgeving, en de eredienst, en de beloften. Tot hen behoren de vaderen, en uit hen is, wat het vlees betreft, de Christus voortgekomen, Die God is, boven alles, te prijzen tot in de eeuwigheid, Amen!" (Romeinen 9:3-5). De waarheid is dat de wereld de Joden haat, omdat zij ook God haat. De Joden zijn de eerstgeborenen van God, Zijn uitverkorenen (Deuteronomium 14:2). Via de Joodse patriarchen, profeten, en de tempel, heeft God de Joden gebruikt om zijn Woord, de Wet, en moraliteit te brengen in een wereld vol met zonde. Hij heeft Zijn zoon, Jezus de Christus, voortgebracht in een Joods lichaam om te wereld te verlossen van de zonde. Satan, de vorst van deze wereld (Johannes 14:30: Efeze 2:2), heeft de geest van de mensen vergiftigd met zijn haat jegens de Joden. Zie Openbaring 12 voor een allegorische beschrijving van Satans (de draak) haat jegens de Joodse staat (de vrouw).

Satan heeft geprobeerd te Joden te vernietigen via de Babyloniërs, de Perzen, de Assyriërs, de Egyptenaren, de Hethieten, en de Nazi's. Maar hij heeft keer op keer gefaald. God is nog niet klaar met Israël. Romeinen 11:26 vertelt ons dat Israël op een dag zal worden gered, iets wat niet mogelijk is als Israël niet langer meer zou bestaan. Om deze reden zal God Israël behouden voor de toekomst, net zo als Hij hun overblijfselen altijd al heeft behouden, totdat zijn uiteindelijke plan zal worden verwezenlijkt. Er is niets dat God kan afhouden van Zijn plan voor Israël en het Joodse volk.

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Wat is de reden voor al het antisemitisme in de wereld?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries