settings icon
share icon
Vraag

Hoe kan ik vergeving ontvangen van God?

Antwoord


Handelingen 13:38 stelt: ”Broeders, luister! Deze Jezus laat u weten dat uw zonden kunnen worden vergeven.”

Wat is vergeving en waarom heb ik vergeving nodig?

Het woord “vergeven” betekent “schoon schip maken”, gratie verlenen, de schuld kwijtschelden. Wanneer wij iemand gekwetst of kwaad gedaan hebben, wensen we hun vergeving zodat de relatie hersteld wordt. Vergeving wordt niet gegeven omdat de ander het verdient om vergeven te worden. Niemand verdient het om vergeven te worden. Vergeving is een handeling uit liefde, barmhartigheid en genade. Vergeving is een beslissing om een ander iets niet meer kwalijk te nemen, ongeacht en ondanks wat hij of jou heeft aangedaan.

De Bijbel vertelt ons dat wij allen vergeving van God nodig hebben. We hebben allen zonden begaan. Prediker 7:20 verklaart: ”Want niemand op aarde is zo rechtvaardig, dat hij goed doet zonder te zondigen”. 1 Johannes 1:8 zegt ons: ”Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en de waarheid is niet in ons.” Alle zonde is uiteindelijk een opstandige daad tegen God (Psalm 51:4). Het resultaat is dat wij Gods vergeving broodnodig hebben. Als onze zonden niet vergeven worden, dan zullen we eeuwig te lijden hebben onder de gevolgen van onze zonden. (Matteüs 25:46; Johannes 3:36)

Hoe krijg ik vergeving?

God zij dank, God is vol liefde en genade. Hij verlangt ernaar om onze zonden te vergeven! 2 Peter 3:9 zegt ons: ”Hij heeft geduld met jou, daar hij niet wil dat sommigen ten onder gaan, maar dat allen tot bekering komen.” God wil ons vergeven en daarom heeft Hij dat mogelijk gemaakt. De enige terechte straf voor onze zonden is de dood. De eerste helft van Romeinen 6:23 verklaart: ”De zonde betaalt een hard loon: de Dood!” Een eeuwige dood is wat wij verdiend hebben met onze zonden.

God is, in Zijn perfecte plan, een mens geworden: Jezus Christus (Johannes 1:1,14). Jezus stierf aan het kruis. Hij nam zo de straf op Zich die wij verdienen: de dood. 2 Korintiërs 5:21 leert ons: “Want God nam Christus, Die geen zonde gedaan had, en belastte Hem met onze zonden. In ruil daarvoor rekent God de rechtvaardigheid aan ons toe.” Jezus is aan het kruis gestorven. Daarmee heeft hij de straf op Zich genomen die wij verdienen! De dood van Jezus – als God – heeft voorzien in de vergeving van de zonden van de hele wereld. 1 Johannes 2:2 verklaart: ”Hij nam de straf voor onze zonden op Zich en maakte ons één met God. Hij is het offer voor onze zonden en niet alleen voor de onze maar ook voor die van de hele wereld.” Jezus stond op uit de dood, waarmee hij liet zien dat hij de zonde en de dood heeft overwonnen (1 Korintiërs 15:1-28). Prijs God; dankzij de dood en opstanding van Jezus Christus is de tweede helft van Romeinen 6:23 waar: “Maar de genade van God geeft wat niemand verdient: eeuwig leven met Christus Jezus, onze Here.”

Wil jij dat jouw zonden vergeven worden? Heb jij dat zeurende schuldgevoel dat je maar kwijtraakt? Vergeving van jouw zonden is beschikbaar voor jou als jij jouw vertrouwen in Jezus Christus plaatst als jouw Redder. Efeziërs 1:7 zegt: “Gods Zoon heeft Zijn leven en Zijn bloed gegeven om ons van de zonde te verlossen. Alles wat wij hebben misdaan, is ons daardoor vergeven. Wat een ongelofelijke genade!”

Jezus heeft onze schuld voor ons betaald, zodat wij vergeven konden worden. Het enige wat jij hoeft te doen, is God te vragen jou te vergeven door Jezus Christus, door te geloven dat Jezus gestorven is om te betalen voor jouw vergeving. Dan zal Hij je vergeven! Johannes 3:16-17 bevat deze prachtige boodschap:”Want God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven, zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. God heeft Zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om de wereld te veroordelen, maar om haar van de ondergang te redden.”

Is vergeving echt zo gemakkelijk?

Ja, zo gemakkelijk is het! Jij kunt je vergeving van God niet verdienen. Je kunt er ook niet voor betalen om vergeving van God te krijgen. Je kunt vergeving alleen in geloof ontvangen door de genade en barmhartigheid van God. Als jij Jezus Christus als jouw Redder wilt aanvaarden en vergeving wilt ontvangen van God, is hier een gebed dat je kunt bidden. Je kunt overigens niet gered worden door dit gebed of enig ander gebed. Alleen een geloof in Jezus Christus kan jou de vergeving van je zonden geven. “God, Ik weet dat ik tegen U gezondigd heb en dat ik straf verdien. Maar Jezus Christus heeft de straf die ik verdien op Zich genomen, zodat ik vergeven kon worden door een vertrouwend geloof in Hem. Ik wend mij af van mijn zonden en stel mijn vertrouwen in U voor mijn verlossing. Dank U voor Uw wonderbaarlijke genade en vergeving! Amen!”

Heb jij een besluit vóór Christus genomen naar aanleiding van wat je hier gelezen hebt? Als dat zo is, klik dan alsjeblieft op de “ik heb Christus vandaag aangenomen” knop hierbeneden.

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Hoe kan ik vergeving ontvangen van God?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries