Wie zijn het volk van God?

Vraag: "Wie zijn het volk van God?"

Antwoord:
De term “volk van God” verwoordt altijd een duidelijke relatie. In Genesis 12 riep God Abram (later Abraham) op om zijn land te verlaten voor een nieuw land dat God hem zou laten zien. Toen Abram daar eenmaal was, zei God in Genesis 12:2: “Ik zal je tot een groot volk maken, Ik zal je zegenen, Ik zal je aanzien geven, een bron van zegen zul je zijn.” Dit volk zou het volk van Israël worden; de eerste groep die als Gods volk aangeduid zou worden.

God zegt middels de profeet Jesaja tot Israël: “Ik leg je Mijn woorden in de mond en bescherm je met de schaduw van Mijn hand, Ik die de hemel geplant heb en de aarde gegrondvest, die tegen Sion zeg: ‘Mijn volk ben jij’” (Jesaja 51:16). God bevestigt Israël ook als Zijn volk in Ezechiël 38:14 in een profetie tegen het naburige volk van Gog.

Worden niet-Joodse gelovigen in een Joodse Messias (Jezus Christus) ook gerekend tot het volk van God? Jawel. Jezus kwam voor de gehele mensheid, niet alleen om Israël te redden (Romeinen 1:16, 10:12; Galaten 3:28). De verbintenis van God met Zijn volk heeft méér om het lijf dan Zijn uitnodiging; zij noemen Hem ook hun God. David zegt: “Ik weet, mijn God, dat U de harten van de mensen beproeft en oprechtheid verlangt. Welnu, uit de oprechtheid van mijn hart heb ik U dit alles geschonken, en ook Uw volk, dat hier bijeen is, heb ik zijn bijdrage met vreugde zien schenken” (1 Kronieken 29:17). Hier is Gods volk meer herkenbaar aan de bereidheid om zichzelf aan Hem te geven, dan aan hun nationaliteit.

Iedereen die Jezus Christus aanvaardt als Verlosser en Heer gaat deel uitmaken van het volk van God. Deze relatie komt niet tot stand door kerkbezoek of goede daden. Het is een bewuste keuze om alleen God te volgen. Daarom geven 2 Korintiërs 6:16 en Markus 8:38 beide aan dat er een keuze gemaakt moet worden. En wanneer we die keuze maken om God te omarmen, omarmt Hij ons ook. Dan zijn we waarlijk Zijn volk.


Terug naar Nederlandse home pageAanbevolen door GotQuestions.org:Wie zijn het volk van God?