settings icon
share icon
Vraag

Wat is “het hart”?

Antwoord


Laten we beginnen met het meest logische: dit artikel gaat niet over het hart als een vitaal orgaan, een spier die het bloed door ons lichaam pompt. Dit artikel gaat ook niet over de romantische, filosofische, of literaire betekenissen ervan.

In plaats daarvan zullen we ons focussen op wat de Bijbel zegt over het hart. De Bijbel heeft het bijna 300 maal over het hart. De essentie hiervan is dat het hart het geestelijke deel is van ons, waar onze emoties en verlangens zich bevinden.

Voordat we gaan kijken naar het menselijk hart, willen we benadrukken dat we ook van God kunnen zeggen dat Hij een "hart" heeft; Hij kent immers emoties en verlangens. Wij hebben een hart omdat God een hart heeft. David was een man "naar Gods hart" (Handelingen 13:22). En God zegent Zijn volk met leiders die Zijn hart kennen en volgen" (1 Samuel 2:35; Jeremia 3:15).

Het menselijk hart in zijn natuurlijke staat is slecht, verraderlijk en misleidend. Jeremia 17:9 zegt "Arglistig is het hart, boven alles, ja, ongeneeslijk is het, wie zal het kennen?" In andere woorden, de Zondeval heeft ons tot in ons diepste wezen aangetast; ons verstand, onze emoties en onze verlangens zijn bedorven door zonde—en we zijn blind voor hoe diep dit probleem eigenlijk is.

Wíj mogen onze harten misschien niet begrijpen, maar God doet dat wel. Hij "kent de geheimen van het hart" (Psalm 44:22; zie ook 1 Korinthe 14:25). Jezus "kende hen allen, en Hij had het niet nodig dat iemand van de mens getuigde, want Hij wist Zelf wat in de mens was" (Johannes 2:24-25). Uitgaande van Zijn kennis van het hart, kan God rechtvaardig oordelen: "Ik, de HEERE, doorgrond het hart, beproef de nieren [het verstand], en dat om ieder te geven overeenkomstig zijn wegen, overeenkomstig de vrucht van zijn daden" (Jeremia 17:10).

Jezus wees op de gevallen staat van ons hart in Markus 7:21-23: "Want van binnenuit, uit het hart van de mensen, komen voort kwade overwegingen, alle overspel, ontucht, moord, diefstal, hebzucht, allerlei kwaadaardigheden, bedrog, losbangigheid, afgunst, lastering, hoogmoed, dwaasheid; al deze slechte dingen komen van binnenuit en verontreinigen de mens." Ons grootste probleem komt niet van buiten, maar van binnenuit; wij hebben allemaal een hartkwaal.

Als een men gered wilt worden, moet het hart veranderen. Dit gebeurt alleen maar door de kracht van God als antwoord op geloof. "Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid" (Romeinen 10:10). God kan in Zijn genade een nieuw hart in ons creëren (Psalm 51:10; Ezechiël 36:26). Hij belooft "om levend te maken het hart van de verbrijzelden" (Jesaja 57:15).

Gods werk om in ons een nieuw hart te creëren brengt met zich mee dat ons hart wordt getest (Psalm 17:3; Deuteronomium 8:2), en dat ons wordt hart gevuld met nieuwe ideeën, nieuwe wijsheid en nieuwe verlangens (Nehemia 7:5; 1 Koningen 10:24; 2 Korinthe 8:16).

Het hart is de kern van ons bestaan, en de Bijbel hecht er veel waarde aan dat wij ons hart puur houden: "Bescherm je hart boven alles wat te behoeden is, want daaruit zijn de uitingen van het leven (Spreuken 4:23).

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Wat is “het hart”?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries