Wat is de menselijke natuur? Wat zegt de Bijbel over de menselijke natuur?

Vraag: "Wat is de menselijke natuur? Wat zegt de Bijbel over de menselijke natuur?"

Antwoord:
De menselijke natuur is datgene wat ons specifiek menselijk maakt. Onze natuur is anders dan die van de dieren en de rest van de schepping omdat wij kunnen denken en voelen. Een van de belangrijkste verschillen tussen mensen en de rest van de schepping is dat we kunnen beredeneren. Geen enkel ander schepsel kan dat, en er bestaat geen twijfel over dat dit een uniek geschenk is wat we van God ontvangen hebben. Ons verstand stelt ons in staat om na te denken over onze eigen natuur en Gods natuur, en om kennis te putten uit Gods wil voor Zijn schepping. Geen enkele andere schepping van God heeft een natuur die kan beredeneren.

De Bijbel leert dat God de mens schiep naar Zijn beeld. Dit betekent dat Hij ons in staat heeft gesteld om enig begrip te hebben van Hemzelf en van Zijn grootse en complexe ontwerp. Onze menselijke natuur weerspiegelt enkele van Gods eigenschappen, hoewel dit maar heel beperkt is. We kunnen liefhebben omdat we gemaakt zijn naar het beeld van de God Die liefde is (1 Johannes 4:16). Omdat we naar Zijn beeld geschapen zijn, kunnen we erbarmen hebben, trouw zijn, oprecht zijn, vriendelijk, geduldig en rechtvaardig zijn. Maar in ons worden deze eigenschappen gehinderd door de zonde, die ook in onze natuur huist.

Oorspronkelijk was de menselijke natuur volmaakt, omdat deze door God zo geschapen was. De Bijbel leert ons dat mensen “zeer goed” gemaakt werden door een liefhebbende God (Genesis 1:31), maar dat die goedheid bedorven werd door de zonde van Adam en Eva. Vervolgens viel het volledige menselijke ras ten prooi aan de zondige natuur. Het goede nieuws is dat op het moment dat iemand zijn of haar vertrouwen in Christus stelt, hij/zij een nieuwe natuur ontvangt. 2 Korintiërs 5:17 vertelt ons: “Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen.” Heiliging is het proces waarmee God onze nieuwe natuur ontwikkelt, waardoor wij mettertijd kunnen groeien naar meer heiligheid. Dit is een voortdurend proces met vele overwinningen maar ook nederlagen, terwijl onze nieuwe natuur strijd voert met de “tent” (2 Korintiërs 5:4) waarin onze natuur verblijft – de oude mens, de oude natuur, het vlees. Pas als we in de hemel verheerlijkt worden zal onze nieuwe natuur bevrijd worden om voor eeuwig in de nabijheid te wonen van de God naar Wiens beeld we gemaakt zijn.


Terug naar Nederlandse home pageAanbevolen door GotQuestions.org:Wat is de menselijke natuur? Wat zegt de Bijbel over de menselijke natuur?