विविध बायबल प्रश्न


येशू ख्रिस्ताचे बारा (बारा) शिष्य/प्रेषित कोण होते?

निखालस सत्य /सार्वत्रिक सत्य अशी गोष्ट आहे काय?

एलियन और यू एफ ओ सारखे काही आहे काय?

क्या बाइबल प्रेषितों की मृत्यु के विषय मंे लिखती है? प्रत्येक प्रेषित की मृत्यु कैसे हुई?

ख्रिस्ती स्वप्नांचा अर्थबोध? आमची स्वप्ने देवाकडून आहेत काय?

देवाने आपले निवडलेले लोक म्हणून इस्राएलची निवड का केली?

यहूदी आणि अरब/मुसलमान एकमेकांचा हेवा का करतात?

ख्रिस्ती लोकांनी देशाच्या कायद्यांचे पालन करावे काय?

बायबल गर्भपाताविषयी काय म्हणते?

बायबल गुलामगिरीस क्षमा करते काय?

दहा आज्ञा काय आहेत?

देव आज लोकांस दृष्टांत देतो काय? विश्वासणार्यांनी त्यांच्या ख्रिस्ती अनुभवाचा भाग म्हणून दृष्टातांची अपेक्षा करावी काय?


मराठीच्या पहिल्या पानावर वापस या
विविध बायबल प्रश्न