settings icon
share icon
प्रश्नः

मलकीसदेक कोण होता?

उत्तरः


मलकीसदेक या नावाचा अर्थ “धार्मिकतेचा राजा” असा आहे, तो सालेम (यरुशलेम) चा राजा आणि सर्वोच्च देवाचा याजक होता (उत्पत्ति 14:18–20; स्तोत्र 110:4; इब्री 5:6-11; 6:20-7:28). उत्पत्तीच्या पुस्तकात मलकीसदेकचे अचानक दिसणे आणि गायब होणे काहीसे गूढ आहे. कदार्लागोमर आणि त्याच्या तीन मित्रांच्या अब्राहमच्या पराभवानंतर मलकीसदेक आणि अब्राहम यांची पहिली भेट झाली. मलकीसदेकने मैत्रीचे प्रदर्शन करत अब्राहम आणि त्याच्या थकलेल्या माणसांना भाकर आणि द्राक्षरस सादर केले. त्याने अब्राहमला एल इलियोन (“सर्वोच्च देव”) नावाने आशीर्वाद दिला आणि अब्राहमला युद्धात विजय दिल्याबद्दल देवाची स्तुती केली (उत्पत्ति 14:18-20).

अब्राहमने मलकीसदेकला त्याने गोळा केलेल्या सर्व वस्तूंचा दशांश (दहावा) सादर केला. या कृतीने अब्राहमने सूचित केले की त्याने मलकीसदेकला एक याजक म्हणून ओळखले जो त्याच्यापेक्षा आध्यात्मिकदृष्ट्या उच्च दर्जाचे होते.

स्तोत्रसंहिता 110 मध्ये, दावीद (मत्तय 22:43) यांनी लिहिलेले एक ख्रिस्त विषयक स्तोत्र, मलकीसदेकला ख्रिस्ताचा एक प्रकार म्हणून सादर केले आहे. इब्रीलोकांस पुस्तकामध्ये या पुस्तकाची पुनरावृत्ती केली गेली आहे, जिथे मलकीसदेक आणि ख्रिस्त दोघेही धार्मिकता आणि शांतीचे राजे मानले जातात. एक प्रकार म्हणून मलकीसदेक आणि त्याच्या अद्वितीय याजकत्वाचा उल्लेख करून, लेखक दाखवतो की ख्रिस्ताचा नवीन याजकत्व जुन्या लेवोय क्रम आणि अहरोनाच्या याजकत्वापेक्षा श्रेष्ठ आहे (इब्री 7:1-10).

काहींचा असा प्रस्ताव आहे की मलकीसदेक प्रत्यक्षात येशू ख्रिस्ताचा पूर्व अवतार होता किंवा ख्रिस्तोफनी होता. अब्राहमाला यापूर्वी अशी भेट मिळाली असावी असा हा एक संभाव्य सिद्धांत आहे. उत्पत्ती 17 चा विचार करा जिथे अब्राहमने एका मनुष्याच्या रूपात परमेश्वराला (एल-षडाय) पाहिले आणि त्याच्याशी बोलणे केले.

इब्री लोकांस पत्र 6:20 म्हणते, “[येशू] मलकीसदेकच्या क्रमाने कायमचा मुख्य याजक झाला आहे.” क्रम हा शब्द साधारणपणे पद धारण करणाऱ्या याजकांचा वारसा सूचित करेल. तथापि, मलकीसदेकपासून ख्रिस्तापर्यंतच्या दीर्घ कालावधीत मलकीसदेक आणि ख्रिस्त खरोखरच एकाच व्यक्ती आहेत असे गृहीत धरून कोणत्याही विसंगतीचा उल्लेख कधीही केला जात नाही. अशाप्रकारे “क्रम” चिरंतनपणे त्याच्या आणि त्याच्यावरच निहित आहे.

इब्री लोकांस पत्र 7:3 म्हणते की मलकीसदेकची “माता-पितरे, वंशावळ, जन्मदिवस अथवा त्याच्या आयुष्याचा शेवट नाही, तरी त्याला देवाच्या पुत्रासारखे करण्यात आल्यामुळे तो नित्य याजक राहतो.” प्रश्न हा आहे की इब्री लोकांस पत्राच्या लेखकाने याचा अर्थ प्रत्यक्षात किंवा लाक्षणिक अर्थाने केला आहे का.

हिब्रू भाषेतील वर्णन जर शाब्दिक असेल, तर प्रभू येशू ख्रिस्ताशिवाय इतरांना ते कसे योग्यरित्या लागू केले जाऊ शकते हे पाहणे खरोखर कठीण आहे. कोणताही पृथ्वीवरील राजा “कायमचा याजक राहत नाही” आणि कोणताही मनुष्य “वडील किंवा आईशिवाय” नसतो.जर उत्पत्ति 14 मध्ये थिओफेनीचे वर्णन केले गेले असेल तर देव पुत्र अब्राहमाला आशीर्वाद देण्यासाठी आला (उत्पत्ति 14:17-19), धार्मिकतेचा राजा असा प्रकट झाला (प्रकटीकरण 19:11,16), शांतीचा राजा असा प्रकट झाला (यशया 9:6), आणि देव आणि मनुष्य यांच्यातील मध्यस्थ झाला (1 तीमथ्य 2:5).

जर मलकीसदेकचे वर्णन लाक्षणिक आहे, तर कोणतीही वंशावळ नसणे, आरंभ किंवा शेवट नसणे आणि निरंतर सेवा हे केवळ अब्राहमाला भेटलेल्या व्यक्तीच्या गूढ स्वभावावर जोर देणारी विधाने आहेत. या प्रकरणात, या तपशीलांविषयी उत्पत्ती खात्यातील मौन हेतुपूर्ण आहे आणि मलकीसदेकला ख्रिस्ताशी जोडण्यासाठी अधिक चांगले आहे.

मलकीसदेक आणि येशू एकच व्यक्ती आहेत का? हे कोणत्याही प्रकारे करता येते. अगदी कमीतकमी, मलकीसदेक हा ख्रिस्ताचा एक प्रकार आहे, जो प्रभूच्या सेवेची पूर्व रचना करतो. परंतु हे देखील शक्य आहे की अब्राहम, त्याच्या थकलेल्या लढाईनंतर, स्वतः प्रभु येशूला भेटला आणि त्याचा सन्मान केला.

Englishमराठीच्या पहिल्या पानावर वापस या

मलकीसदेक कोण होता?
© Copyright Got Questions Ministries