settings icon
share icon
प्रश्नः

सियोन म्हणजे काय? सियोन पर्वत म्हणजे काय? सियोनचा पवित्र शास्त्रसंबंधी अर्थ काय आहे?

उत्तरः


स्तोत्रसंहिता 87:2-3 म्हणते, “याकोबाच्या सर्व वसतिस्थानांहून सीयोनेची द्वारे त्याला अधिक प्रिय आहेत. हे देवाच्या नगरी, तुझ्या वैभवाच्या कथा सांगतात.” पवित्र शास्त्रामध्ये 150 पेक्षा जास्त वेळा आलेले, “सियोन” शब्दाचा मूलभूत अर्थ “तटबंदी” असा होतो. पवित्र शास्त्रामध्ये, सियोन हे दाऊदाचे शहर आणि देवाचे शहर आहे. जसजसे पवित्र शास्त्र पुढे जाते, “सियोन” हा शब्द प्रामुख्याने भौतिक शहराचा संदर्भ देण्यापासून ते अधिक आध्यात्मिक अर्थ घेण्यापर्यंत बदलतो.

पवित्र शास्त्रामध्ये “सियोन” शब्दाचा पहिला उल्लेख 2 शमुवेल 5:7 आहे: “तरी दाविदाने सीयोन गड घेतला; हेच ते दावीदपूर.” सियोन, म्हणून, मूळतः यरुशलेम शहरातील प्राचीन यबूसी किल्ल्याचे नाव होते. सियोन केवळ किल्ल्यासाठीच नव्हे तर ज्या शहरात किल्ला उभा होता त्या शहरासाठीही उभे राहिले. दाविदाने “सियोनचा किल्ला” काबीज केल्यानंतर सियोनला नंतर “दाविदाचे शहर” म्हटले गेले (1 राजे 8:1; 1 इतिहास 11: 5; 2 इतिहास 5:2).

जेव्हा शलमोनाने यरुशलेममध्ये मंदिर बांधले, तेव्हा सियोनचा अर्थ मंदिर आणि त्याच्या सभोवतालचा भाग समाविष्ट करण्यासाठी वाढला (स्तोत्र 2:6, 48:2, 11-12, 132:13). सियोन अखेरीस यरुशलेम शहर, यहूदाची भूमी आणि संपूर्ण इस्राएल लोकांसाठी एक नाव म्हणून वापरले गेले (यशया 40:9; यिर्मया 31:12; जखऱ्या 9:13).

“सियोन” शब्दाचा सर्वात महत्वाचा वापर देव परिज्ञानशास्त्रीय अर्थाने आहे. सियोनचा उपयोग इस्राएलला लाक्षणिकपणे देवाचे लोक म्हणून केला जातो (यशया 60:14). सियोनचा आध्यात्मिक अर्थ नवीन करारात चालू आहे, जिथे त्याला देवाच्या आध्यात्मिक राज्याचा ख्रिस्ती अर्थ दिला जातो जो स्वर्गीय यरुशलेम (इब्री 12:22; प्रकटीकरण 14:1) असा आहे. पेत्र ख्रिस्ताला सियोनची कोनशिला म्हणतो: “पाहा, निवडलेली, मूल्यवान अशी कोनशिला मी सीयोनेत बसवतो; तिच्यावर विश्वास ठेवणारा फजीत होणार नाही” (1 पेत्र 2:6).

Englishमराठीच्या पहिल्या पानावर वापस या

सियोन म्हणजे काय? सियोन पर्वत म्हणजे काय? सियोनचा पवित्र शास्त्रसंबंधी अर्थ काय आहे?
© Copyright Got Questions Ministries