settings icon
share icon
प्रश्नः

आपण पाप्यावर प्रेम आणि पापाचा तिरस्कार गरजेचे आहे का?

उत्तरः


बरेच ख्रिस्ती लोक अशी म्हण वापरतात कि – “पापी व्यक्तीवर प्रेम करा, पापाचा तिरस्कार करा.” तथापि, आपण हे लक्षात घेतले पाहिजे की अपूर्ण मानव म्हणून हा आपल्यासाठी उपदेश आहे. प्रेम आणि द्वेष करण्याच्या बाबतीत आपल्यामध्ये आणि देवामध्ये फरक खूप मोठा आहे. जरी ख्रिस्ती म्हणून, आपण आपल्या मानवतेमध्ये अपूर्ण राहतो आणि आपण परिपूर्ण प्रेम करू शकत नाही, किंवा आपण पूर्णपणे द्वेष करू शकत नाही (दुसऱ्या शब्दांत, इजा न करता). पण देव हे दोन्ही उत्तम प्रकारे करू शकतो, कारण तो देव आहे. देव कोणत्याही पापी हेतूशिवाय द्वेष करू शकतो. म्हणून, तो पूर्णपणे पवित्र मार्गाने पाप आणि पापीचा तिरस्कार करू शकतो आणि तरीही त्या पापीच्या पश्चात्ताप आणि विश्वासाच्या क्षणी प्रेमाने क्षमा करण्यास तयार आहे (मलाखी 1:3; प्रकटीकरण 2:6; 2 पेत्र 3:9).

पवित्र शास्त्र स्पष्टपणे शिकवते की देव प्रेम आहे. पहिला योहान 4:8-9 असे म्हणते कि, “जो प्रीती करत नाही तो देवाला ओळखत नाही; कारण देव प्रीती आहे. देवाने आपल्या एकुलत्या एक जन्मलेल्या पुत्राला जगात पाठवले आहे, ह्यासाठी की, त्याच्या द्वारे आपल्याला जीवन प्राप्त व्हावे; ह्यावरून देवाची आपल्यावरील प्रीती प्रकट झाली.” रहस्यमय परंतु सत्य हे आहे की देव एकाच वेळी एखाद्या व्यक्तीवर पूर्णपणे प्रेम आणि तिरस्कार करू शकतो. याचा अर्थ असा की तो त्याच्यावर त्याने निर्माण केलेल्या व्यक्तीप्रमाणे प्रेम करू शकतो आणि त्याची पूर्तता करू शकतो, तसेच त्याच्या अविश्वास आणि पापी जीवनशैलीबद्दल त्याचा तिरस्कार करू शकतो. आपण, अपूर्ण मानव म्हणून, हे करू शकत नाही; अशा प्रकारे, आपण स्वतःला “पापी व्यक्तीवर प्रेम करा, पापाचा तिरस्कार करा” याची आठवण करून दिली पाहिजे.

ते नक्की कसे कार्य करते? त्यामध्ये भाग घेण्यास नकार देऊन आणि जेव्हा आपण ते पाहतो तेव्हा त्याचा निषेध करून आपण पापाचा तिरस्कार करतो. पापाचा द्वेष केला पाहिजे, माफी किंवा त्यास हलके घेतले जाऊ नये. आम्ही येशू ख्रिस्ताद्वारे उपलब्ध असलेल्या क्षमाची साक्ष देताना विश्वासू राहून पापी लोकांवर प्रेम करतो. प्रेमाची खरी कृती म्हणजे एखाद्याशी आदर आणि दयाळूपणे वागणे जरी त्याला/तिला माहित असेल की आपण त्याची जीवनशैली आणि/किंवा निवडींना मान्यता देत नाही. एखाद्या व्यक्तीला पापात अडकून राहू देणे प्रेमळ नाही. एखाद्या व्यक्तीला तो/ती पापात आहे हे सांगणे द्वेषपूर्ण नाही. खरं तर, नेमके विरोध खरे आहेत. आपण प्रेमात सत्य बोलून पापी व्यक्तीवर प्रेम करतो. क्षमा करण्यास, दुर्लक्ष करण्यास किंवा माफ करण्यास नकार देऊन आम्ही पापाचा तिरस्कार करतो.

Englishमराठीच्या पहिल्या पानावर वापस या

आपण पाप्यावर प्रेम आणि पापाचा तिरस्कार गरजेचे आहे का?
© Copyright Got Questions Ministries