settings icon
share icon
प्रश्नः

येशुंनी नियमशास्त्र रद्द केले नाही तर ते पूर्ण केले याचा अर्थ काय आहे?

उत्तरः


येशू म्हणाला, “नियमशास्त्र किंवा संदेष्ट्यांचे ग्रंथ रद्द करण्यास मी आलो आहे असे समजू नका; मी रद्द करण्यास नव्हे तर पूर्ण करण्यास आलो आहे. कारण मी तुम्हांला खचीत सांगतो, आकाश व पृथ्वी ही नाहीशी होईपर्यंत सर्वकाही पूर्ण झाल्याशिवाय नियमशास्त्रातील एकही काना किंवा मात्रा रद्द होणार नाही” (मत्तय 5:17-18). आपल्या प्रभुचे हे महत्त्वपूर्ण विधान आपल्याला त्याचे ध्येय आणि देवाच्या वचनाच्या चारित्र्याची अंतर्दृष्टी देते.

येशूची घोषणा की तो नियमशास्त्र आणि भविष्यवाण्या पूर्ण करण्यासाठी आला आहे, ते रद्द करण्यासाठी नाही, स्पष्टपणे एकामध्ये दोन विधाने आहेत. येशूने केले आणि त्याने केले नाही असे काहीतरी आहे. त्याच वेळी, येशूने देवाच्या वचनाच्या शाश्वत स्वरूपावर भर दिला.

देवाच्या कायद्याच्या नियमशास्त्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी येशू त्याच्या मार्गाच्या बाहेर जातो. परूशींनी त्याच्यावर कितीही आरोप केले असले तरी तो नियमशास्त्र रद्द करण्यासाठी आला नाही. खरं तर, जे नियमशास्त्र अचूकपणे शिकवतात आणि ते आदराने ठेवतात त्यांच्यासाठी येशूने त्यांचे विधान स्तुतीसह पुढे चालू ठेवले: “ह्यास्तव जो कोणी ह्या लहान आज्ञांतील एखादी रद्द करील व त्याप्रमाणे लोकांना शिकवील त्याला स्वर्गाच्या राज्यात अगदी लहान म्हणतील; पण जो कोणी त्या पाळील व शिकवील त्याला स्वर्गाच्या राज्यात मोठा म्हणतील” (मत्तय 5:19).

येशूने देवाच्या वचनाला दिलेल्या गुणांची नोंद घ्या, ज्याचा संदर्भ “नियमशास्त्र आणि संदेष्टे” असा आहे: 1) शब्द सार्वकालिक आहे; ते नैसर्गिक जगाला मागे टाकेल. 2) शब्द हेतूने लिहिले होते; ते पूर्ण करायचे होते. 3) शब्दाला पूर्ण अधिकार आहे; अगदी लहान अक्षर देखील स्थापित केले गेले आहे. 4) शब्द विश्वासू आणि विश्वासार्ह आहे; “सर्व काही” ते म्हणेल ते पूर्ण होईल. डोंगरावरील प्रवचनात येशूचे शब्द ऐकणारे कोणीही शास्त्रवचनांशी त्याच्या बांधिलकीवर शंका घेऊ शकत नाही.

येशूने आपल्या सेवाकार्यात काय केले नाही याचा विचार करा. मत्तय 5:17 मध्ये, येशू म्हणतो की तो नियमशास्त्र आणि संदेष्ट्यांना रद्द करण्यासाठी आला नव्हता. दुसऱ्या शब्दांत, येशूचा हेतू शब्द रद्द करणे, तो विरघळवणे किंवा तो अवैध ठरवणे नव्हता. संदेष्टे पूर्ण होतील; नियमशास्त्र ज्या उद्देशासाठी दिला गेला होता तो पूर्ण करत राहील (यशया 55:10-11 पहा).

पुढे, येशूने काय केले याचा विचार करू. येशू म्हणतो की तो नियमशास्त्र आणि संदेष्टे पूर्ण करण्यासाठी आला आहे. दुसऱ्या शब्दांत, येशूचा उद्देश हा शब्द प्रस्थापित करणे, त्याला मूर्त रूप देणे आणि लिहिलेले सर्व पूर्ण करणे हा होता. “ख्रिस्त हा नियमशास्त्राचा कळस आहे” (रोम 10:4) मसीहा संबंधी संदेष्ट्यांचे भाकीत येशूमध्ये साकार होईल; कायद्याचे पवित्र मानक ख्रिस्ताद्वारे उत्तम प्रकारे पाळले जाईल, वैयक्तिकरित्या पाळल्या जाणाऱ्या कठोर आवश्यकता, आणि औपचारिक पालन शेवटी आणि पूर्णपणे समाधानी असेल.

येशू ख्रिस्ताने त्यामध्ये संदेष्ट्यांची पूर्तता केली, त्याच्या पहिल्या आगमनात त्याने स्वतःबद्दलच्या शेकडो भविष्यवाण्या पूर्ण केल्या (उदा. मत्तय 1:22; 13:35; योहान 19:36; लूक 24:44). शिक्षक आणि कर्ता म्हणून येशू ख्रिस्ताने किमान दोन प्रकारे नियमशास्त्र पूर्ण केले. त्याने लोकांना नियमशास्त्र पाळायला शिकवले (मत्तय 22:35-40; मार्क 1:44) आणि त्याने स्वतः नियमशास्त्राचे पालन केले (योहान 8:46; 1 पेत्र 2:22). परिपूर्ण जीवन जगताना, येशूने नैतिक कायदे पूर्ण केले; त्याच्या बलिदानाच्या मृत्यूमध्ये, येशूने औपचारिक कायदे पूर्ण केले. ख्रिस्त जुन्या धार्मिक व्यवस्थेचा नाश करण्यासाठी आलेला नसून त्याची बांधणी करण्यासाठी आला होता; तो जुना करार पूर्ण करण्यासाठी आणि नवीन स्थापन करण्यासाठी आला होता.

येशू नियमशास्त्र आणि संदेष्ट्यांचा नाश करण्यासाठी नाही तर त्यांची पूर्तता करण्यासाठी आला होता. खरं तर, जुन्या कराराच्या घटना, बलिदान आणि इतर घटक “येणाऱ्या चांगल्या गोष्टींची केवळ सावली असून वास्तविकता नव्हती” (इब्री 10:1). निवासमंडप आणि मंदिर हे “हातांनी बनवलेले पवित्र ठिकाणे” होती, परंतु ते कधीही कायमस्वरूपी नव्हते; ते फक्त “खऱ्या गोष्टींच्या प्रती” होते (इब्री 9:24, इएसव्ही). कायद्याची अंतर्निर्मित कालबाह्यता तारीख होती, ती “नवीन नियमशास्त्राच्या काळापर्यंत लागू होणारे बाह्य नियम” (इब्री 9:10) सह भरलेली होती.

येशूच्या नियमशास्त्र आणि संदेष्ट्यांच्या पूर्ततेमध्ये, येशूने आपले सार्वकालिक तारण प्राप्त केले. याजकांना यज्ञ अर्पण करण्याची आणि पवित्र ठिकाणी प्रवेश करण्याची आवश्यकता आता अद्याप नव्हती (इब्री 10:8-14). येशूने ते आपल्यासाठी, एकदा आणि सर्वांसाठी केले आहे. विश्वासाद्वारे कृपेने, आपण देवाशी योग्य बनतो: “आपल्याविरुद्ध असलेले म्हणजे आपल्याला प्रतिकूल असलेले विधींचे ऋणपत्र त्याने खोडले व वधस्तंभाला खिळून त्याने ते रद्द केले” (कल 2:14).

असे काही लोक आहेत जे असा युक्तिवाद करतात की, येशूने नियमशास्त्र “रद्द” केला नाही, म्हणून तो नियमशास्त्र अजूनही प्रभावी आहे - आणि अजूनही नवीन करार ख्रिस्ती लोकांना बंधनकारक आहे. पण पौल स्पष्ट आहे की ख्रिस्तावर विश्वास ठेवणारा आता नियमशास्त्राच्या अधीन नाही: “आम्हाला विश्वास प्रकट होईपर्यंत नियमशास्त्राच्या अंतर्गत कोठडीत ठेवण्यात आले. म्हणून आम्हाला ख्रिस्ताकडे नेण्यासाठी नियमशास्त्र आमचा संरक्षक बनला, जेणेकरून आपण विश्वासाने नीतिमान होऊ शकू. आता तो विश्वास आला आहे, आम्ही यापुढे संरक्षकाच्या अधीन आहोत” (गलती 3:23-25, बीएसबी). आम्ही मोशेच्या नियमशास्त्राच्या अधीन नाही तर “ख्रिस्ताच्या नियमाच्या” अंतर्गत आहोत (गलतीकर 6:2 पहा).

जर नियमशास्त्र आजही आपल्यावर बंधनकारक असेल, तर तो अद्याप त्याचा उद्देश पूर्ण करू शकला नाही - तो अद्याप पूर्ण झाला नाही. जर कायदेशीर व्यवस्था म्हणून नियमशास्त्र आजही आपल्यावर बंधनकारक आहे, तर येशूने तो पूर्ण करण्याचा दावा करणे चुकीचे होते आणि वधस्तंभावरील त्याचे बलिदान वाचवण्यासाठी अपुरे होते. देवाचे आभार, येशूने संपूर्ण नियमशास्त्र पूर्ण केले आणि आता आम्हाला त्याची धार्मिकता मोफत भेट म्हणून दिली आहे. “तरी मनुष्य नियमशास्त्रातील कृत्यांनी नीतिमान ठरत नाही, तर येशू ख्रिस्तावरील विश्वासाच्या द्वारे ठरतो, हे जाणून आम्हीही ख्रिस्त येशूवर विश्वास ठेवला; ह्यासाठी की, आम्ही ख्रिस्तावरील विश्वासाने नीतिमान ठरावे, नियमशास्त्रातील कृत्यांनी नव्हे; कारण नियमशास्त्रातील कृत्यांनी ‘मनुष्यजातीपैकी कोणीही नीतिमान ठरणार नाही’”(गलती 2:16).

Englishमराठीच्या पहिल्या पानावर वापस या

येशुंनी नियमशास्त्र रद्द केले नाही तर ते पूर्ण केले याचा अर्थ काय आहे?
© Copyright Got Questions Ministries