settings icon
share icon
प्रश्नः

पौलाचे वेगवेगळे मिशनरी प्रवास कोणते होते?

उत्तरः


नवीन करारामध्ये पौलाने तीन मिशनरी प्रवास केल्याची नोंद आहे ज्यामुळे ख्रिस्ताचा संदेश आशिया मायनर आणि युरोपपर्यंत पोहोचला. प्रेषित पौल एक सुशिक्षित, शौल नावाचा अग्रगण्य यहुदी होता. ख्रिस्ताच्या मृत्यूनंतर आणि पुनरुत्थानानंतर यरुशलेममध्ये राहून, त्याने ख्रिस्ती सभेचा नाश करण्याचा सर्वोत्तम प्रयत्न केला. त्याने पहिला ख्रिस्ती शहीद स्तेफन (प्रेषित 7:55-8:4) याच्या मृत्यू दंडामध्ये भाग घेतला.

अधिक ख्रिस्ती लोकांना शोधण्यासाठी आणि कैद करण्यासाठी दमिश्कला जाताना, पौल प्रभूला भेटला. त्याने पश्चात्ताप केला आणि येशू ख्रिस्तावर विश्वास ठेवला. या अनुभवानंतर, त्याने यहूदी आणि ख्रिस्ती लोकांना त्याच्या जीवन बदलणाऱ्या धर्मांतराबद्दल राजी करण्याचा प्रयत्न केला. अनेकांनी त्याच्यावर संशय घेतला आणि त्याला दूर केले. बर्नबास सारख्या ख्रिस्तीने मात्र त्याला स्वीकारले आणि त्याच्यासाठी बोलने केले. ते दोघे मिशनरी भागीदार बनले.

तीन वेगवेगळ्या मिशनरी प्रवासामध्ये - प्रत्येक कित्येक वर्षांच्या लांबीवर - पौलाने अनेक किनारी शहरे आणि व्यापारी मार्ग असलेल्या शहरांमध्ये येशूची बातमी सांगितली. या मिशनरी प्रवासाचा संक्षिप्त इतिहास खालीलप्रमाणे आहे.

पहिला मिशनरी प्रवास (प्रेषित 13-14): ख्रिस्ताची घोषणा करण्यासाठी देवाच्या आवाहनाला उत्तर देऊन, पौल आणि बर्णबास सिरियातील अँटिओक येथील चर्च सोडून गेले. सुरवातीला, सुवार्तेची त्यांची पद्धत शहराच्या सभास्थानांमध्ये प्रचार करणे होती. पण जेव्हा अनेक यहुद्यांनी ख्रिस्ताला नाकारले, तेव्हा मिशनऱ्यांनी परराष्ट्रीयांना साक्ष देण्याच्या देवाच्या आवाहनाला मान्यता दिली.

येशूच्या त्याच्या धाडसी साक्षांमुळे, छळ करणारा शौल पौलाचा छळ झाला. ज्यांनी येशू ख्रिस्ताद्वारे त्याच्या तारणाचा संदेश नाकारला त्यांनी त्याला थांबवण्याचा आणि हानी करण्याचा प्रयत्न केला. एका शहरात त्याच्यावर दगडफेक करून त्याला मृत असे करण्यात आले. पण देवाने त्याला वाचवले. सताव, मारहाण आणि तुरुंगवासाद्वारे तो ख्रिस्ताचा प्रचार करत राहिला.

गैरयहुदी लोकांसाठी पौलच्या सेवाकार्याने कोणाला वाचवले जाऊ शकते आणि कसे वाचवले जाऊ शकते यावर वाद निर्माण केला. त्याच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या मिशनरी प्रवासादरम्यान, त्याने यरुशलेममधील एका परिषदेत तारणाच्या मार्गावर चर्चा केली. अंतिम सहमती अशी होती की यहूदी लोक परंपरांना न मानता येशूला स्वीकारू शकतात.

2 रा मिशनरी प्रवास (प्रेषितांची कृत्ये 15:36-18:22): अँटिओकमध्ये आणखी एक मुक्काम केल्यानंतर, तेथे सभेची स्थापना करून पौल दुसरा मिशनरी प्रवास करण्यास तयार झाला. त्याने बर्नबासला त्याच्या पहिल्या मिशनरी प्रवासाच्या सभांना पुन्हा भेट देण्यास सांगितले. एक मतभेद, तथापि, ते विभाजित झाले. देवाने या वादाला सकारात्मकतेत बदलले, सध्या दोन मिशनरी समूह तयार झाले. बर्नबास, योहान, मार्कसह सायप्रसला गेला आणि पौल सीलासला आशिया मायनरला घेऊन गेला.

देवाने पौल आणि सीलास यांना ग्रीसमध्ये पुनर्निर्देशित केले आणि युरोपमध्ये शुभवर्तमान आणले. फिलिपी येथे, मिशनरी समूहाला मारहाण करून तुरुंगात टाकण्यात आले. ख्रिस्तासाठी दुःख सहन केल्याचा आनंद घेत त्यांनी तुरुंगात गीत गायले. अचानक, देवाने भूकंपामुळे बंदिग्रहाचे दरवाजे उघडले आणि त्यांना त्यांच्या साखळ्यांपासून मुक्त केले. आश्चर्यचकित झालेला जेलर आणि त्याचे कुटुंब यांनी ख्रिस्तावर विश्वास ठेवला, परंतु सरकारी अधिकाऱ्यांनी त्यांना सोडून जाण्याची विनंती केली.

अथेन्सला प्रवास करताना, पौलाने मार्स हिलवरील जिज्ञासू प्रेक्षकांना उपदेश केला. त्याने एकमेव खरा देव घोषित केला ज्याला ते मानवनिर्मित मूर्तींशिवाय ओळखू शकतात आणि त्याची आराधना करू शकतात. पुन्हा, काहींनी त्याला शिव्या दिल्या आणि काहींनी विश्वास ठेवला.

ज्यांनी ख्रिस्तावर विश्वास ठेवला आणि चर्चमध्ये त्यांची स्थापना केली त्यांना पौलाने शिक्षण दिले. या दुसऱ्या मिशनरी प्रवासादरम्यान, पौलाने सर्व पार्श्वभूमीतील तिमोथी नावाचा तरुण, लिडिया नावाची एक व्यावसायिक महिला आणि विवाहित जोडपे अक्विला आणि प्रिस्किला इत्यादी अनेक शिष्य बनवले.

3 रा मिशनरी प्रवास (प्रेषित 18:23-20: 38): पौलाच्या तिसऱ्या प्रवासादरम्यान, त्याने आशिया मायनरमध्ये उत्साहाने प्रचार केला. देवाने चमत्काराने त्याच्या संदेशाची पुष्टी केली. प्रेषितांची कृत्ये 20:7-12 पौलाने त्रोआस येथे अपवादात्मक दीर्घ प्रवचनाचा उपदेश केल्याबद्दल सांगितले. वरच्या मजल्यावरील खिडकीच्या चौकटीत बसलेला एक तरुण झोपी गेला असता खिडकीतून खाली पडला. तो मरण पावला असे मानले जात असता, पण पौलाने त्याला पुन्हा जिवंत केले.

एकदा जादूटोणा या विषयीच्या ठिकाणे सेवा केल्यानंतर, इफिससमधील नवीन विश्वासणाऱ्यांनी त्यांची जादूची पुस्तके जाळली. दुसरीकडे मूर्ती-निर्माते, हा एक खरा देव आणि त्याच्या पुत्रामुळे त्यांच्या व्यवसायातील नुकसानीवर खूश नव्हते. देमेत्रीयस नावाच्या एका चांदीच्या कारागिराने त्यांच्या देवी डायनाची स्तुती करत शहरभर दंगल सुरू केली. सताव नेहमी पौलाच्या मागे लागले. छळ आणि विरोधामुळे शेवटी ख्रिस्ती लोकांना बळ मिळाले आणि शुभवर्तमान पसरले.

पौलाच्या तिसऱ्या मिशनरी प्रवासाच्या शेवटी, त्याला माहित होते की लवकरच त्याला तुरुंगात टाकले जाईल आणि कदाचित मारले जाईल. इफिसमधील चर्चला त्याने दिलेले शेवटचे शब्द ख्रिस्ताप्रती त्याची भक्ती दर्शवतात: “मी आशिया प्रांतात पहिल्याने पाऊल टाकल्या दिवसापासून तुमच्याबरोबर नेहमी कसा होतो, म्हणजे फार नम्रतेने, आसवे गाळत आणि यहूद्यांच्या कटामुळे माझ्यावर आलेली संकटे सोसत मी प्रभूची सेवा कशी केली, हे तुम्हांला ठाऊक आहे; जे हितकारक ते तुम्हांला सांगण्यात आणि चार लोकांत व घरोघरी शिकवण्यात मी कसूर केली नाही. पश्‍चात्ताप करून देवाकडे वळणे व आपल्या प्रभू येशू ख्रिस्तावर विश्वास ठेवणे ह्यासंबंधाने यहूदी व हेल्लेणी ह्यांना मी साक्ष देत होतो. पण आता पाहा, मी अंतर्यामी बद्ध होऊन यरुशलेमेस जात आहे. तेथे मला काय काय होईल ते माहीत नाही; केवळ इतके कळते की, बंधने व संकटे माझी वाट पाहत आहेत; ह्याविषयी पवित्र आत्मा मला नगरोनगरी साक्ष देत आहे. मी कशाचीही काळजी करीत नाही; मी आपल्या प्राणाची किंमत एवढीसुद्धा करत नाही, ह्यासाठी की, मी आपली धाव आणि देवाच्या कृपेची सुवार्ता निश्‍चितार्थाने सांगण्याची जी सेवा मला प्रभू येशूपासून प्राप्त झाली आहे ती शेवटास न्यावी” (प्रेषितांची कृत्ये 20:18-24).

काही पवित्र शास्त्रीय अभ्यासक चौथा मिशनरी प्रवास देखील पाहतात आणि सुरुवातीचा ख्रिस्ती इतिहास या कल्पनेला साक्ष देतो असे दिसते. त्याच वेळी, पवित्र शास्त्रामध्ये चौथ्या प्रवासासाठी कोणतेही स्पष्ट पुरावे नाहीत, कारण हे कृत्ये पुस्तक बंद झाल्यानंतर घडले असावेत.

पौलाच्या सर्व मिशनरी प्रवासाचा उद्देश एकच होता: ख्रिस्ताद्वारे पाप क्षमा करण्यात देवाच्या कृपेची घोषणा करणे. देवाने पौलाच्या सेवेचा वापर गैरयहुदी लोकांना सुवार्तेमध्ये आणण्यासाठी आणि चर्चची स्थापना करण्यासाठी केला. सभांना लिहिलेली त्यांची पत्रे, नवीन करारामध्ये नोंदलेली, अजूनही चर्चचे जीवन आणि शिकवण यांना समर्थन देतात. जरी त्याने सर्वकाही अर्पण केले, तरी पौलाच्या मिशनरी प्रवासाची किंमत मोलाची होती (फिलिप 3:7-11).

Englishमराठीच्या पहिल्या पानावर वापस या

पौलाचे वेगवेगळे मिशनरी प्रवास कोणते होते?
© Copyright Got Questions Ministries