चर्चबद्दल प्रश्न


मंडळी म्हणजे काय?

मडळ्याचा उधेश काय आहे?

ख्रिस्ती बाप्तिसाचे काय महत्व आहे?

पवित्र शास्त्र दंशाश देण्याबदल काय सांगते?

प्रभु भोजन /ख्रिस्ति सहभतेचे महत्व कय आहे?

मंडळ्यामध्ये का उपस्थीती महत्वाची आहे?

ख्रिस्ती व्याकतीना शाब्बाथ पाळण करणे गरजेचे आहे काय?

मि धर्म संघटित करण्यावर काय विश्वास करु?

महिला पाळक / धर्मेपदेशक? बायबल सेवेत असणाऱ्या महिला बदल काय सागते?

बायबलनुसार विभक्तता म्हणजे काय?

मंडळीच्या शासनाच्या स्वरूपाविषयी बायबल काय म्हणते?

बायबल मंडळीच्या वाढीविषयी काय म्हणते?

मंडळीत शिस्तीविषयी बायबल काय म्हणते?

इतके ख्रिस्ती सम्प्रदाय का आहेत?

इतके वेगवेगळे ख्रिस्ती अन्वयार्थ का आहेत?

अनेक ख्रिस्ती पुढारी घोटाळ्यांत का गुंतलेले असतात?

ख्रिस्ती धर्माचा इतिहास काय आहे?

1 तीमथ्य 3:2 मध्ये ‘एक स्त्रीचा पति’ या वाक्यांशाचा अर्थ काय आहे? घटस्फोट घेतलेला पुरुष पाळक, वडील, किंवा डिकन म्हणून सेवा करू शकतो का?

बापतिस्म्याची योग्य पद्धत काय आहे?

सार्वत्रिक मंडळी आणि स्थानिक मंडळीत काय फरक आहे?

ख्रिस्ती लोकांनी शब्बाथाचे पालन करावे अशी परमेश्वराची मागणी आहे का?


मराठीच्या पहिल्या पानावर वापस या
चर्चबद्दल प्रश्न