Klausimai apie krikščionišką gyvenimą


Kas yra krikščionis?

Ar krikščionys turi paklusti Senojo Testamento įstatymams?

Kaip aš galiu nugalėti nuodėmę savo krikščioniškame gyvenime?

Ką Biblija moko apie krikščionišką pasninką?

Kaip aš galiu atleisti tiems, kurie nusidėjo prieš mane?

Kas yra dvasinis augimas?

Kaip man atpažinti Dievo balsą?

Kaip aš galiu evangelizuoti savo draugus ir šeimą jų neįžeidžiant ir neatstumiant?

Ką Biblija moko apie dvasinę kovą?

Jeigu aš esu išgelbėtas, ir visos mano nuodėmės yra atleistos, kodėl man toliau nenuodėmiauti?

Ką Biblija moko apie legalizmą?

Ką krikščionis turėtų daryti su kaltės jausmu dėl praeities nuodėmių, kurias padarė prieš arba po išgelbėjimo? Kodėl aš jaučiuosi toks kaltas dėl savo praeities nuodėmių?

Kada, kodėl ir kaip Dievas mus auklėja, kai mes nusidedame?

Kaip aš galiu patirti džiaugsmą savo krikščioniškame gyvenime?

Kas aš esu Kristuje?

Kas yra krikščioniška meditacija?

Kas yra krikščioniškas dvasingumas?

Kas yra kūniškas krikščionis?

Kodėl mums reikia išpažinti nuodėmes, jeigu jos jau yra mums atleistos (1 Jono 1:9)?

Kodėl visi krikščionys yra veidmainiai?

Kokia yra pilna Dievo ginkluotė?


Grįžti į svetainę lietuvių kalba
Klausimai apie krikščionišką gyvenimą