Kas yra krikščionis?


Klausimas: Kas yra krikščionis?

Atsakymas:
Žodynuose rasite apibūdinimą panašų į šį: „Krikščionis – tai asmuo, tikintis Jėzumi Kristumi, arba religija, kuri remiasi Jėzaus mokymu“. Kaip daugelis žodynų apibūdinimų, šis ne iki galo paaiškina Biblijinę tiesą, ką reiškia būti krikščionimi. Žodis „krikščionis“ yra panaudotas Naujajame Testamente tris kartus (Apaštalų darbų 11:26; 26:28; 1 Petro 4:16). Jėzaus pasekėjai pirmą kartą buvo pavadinti „krikščionimis“ Antiochijoje (Apaštalų darbų 11:26), dėl jų elgesio, veiksmų ir kalbos panašumo į Jėzų. Tiesioginė šio žodžio prasmė yra „priklausantieji Kristaus partijai“ arba „Kristaus pasekėjai“.

Deja, bėgant laikui, žodis „krikščionis“ prarado reikšmingumą ir buvo pradėtas vartoti apibūdinant tuos, kurie yra religingi ar aukštos moralės žmonės, ir kurie ne visada yra tikri Jėzaus Kristaus pasekėjai. Daugelis netikinčių Jėzumi Kristumi žmonių laiko save krikščionimis tik todėl, kad lanko bažnyčią arba gyvena „krikščioniškoje“ šalyje. Tačiau bažnyčios lankymas, vargšų šelpimas ar buvimas geru žmogumi mūsų nepadaro krikščionimis. Ėjimas į bažnyčią nepadaro tavęs krikščionimi taip, kaip ir ėjimas į garažą nepadaro tavęs automobiliu. Taigi buvimas bažnyčios nariu, pastovus bažnyčios lankymas ir aukojimas bažnyčios darbui nepadaro tavęs krikščionimi.

Biblija moko, kad savo gerais darbais mes negalime įtikti Dievui. Laiške Titui 3:5 parašyta: „Jis išgelbėjo mus ne dėl mūsų atliktų teisumo darbų, bet iš savo gailestingumo, Šventosios Dvasios atgimdančiu ir atnaujinančiu nuplovimu“. Taigi krikščionis- tai atgimęs iš naujo (Jono 3:3; Jono 3:7; 1 Petro 1:23) ir tikintis Jėzumi Kristumi žmogus. Efeziečiams 2:8 parašyta: „Nes jūs esate išgelbėti malone per tikėjimą, ir tai ne iš jūsų- tai Dievo dovana“.

Tikrasis krikščionis- tai žmogus, tikintis Jėzumi Kristumi ir Jo atliktu darbu; žmogus, kuris tiki Jėzaus mirtimi ant kryžiaus, kuria Jis sumokėjo už mūsų nuodėmes, ir Jo prisikėlimu. Jono 1:12 rašoma: „Visiems, kurie Jį priėmė, Jis davė galią tapti Dievo vaikais – tiems, kurie tiki Jo vardą“. Tikras krikščionis išsiskiria meile kitiems ir paklusnumu Dievo Žodžiui (1 Jono 2:4; 1 Jono 2:10). Tikras krikščionis, iš tiesų, yra Dievo vaikas, priklausantis Dievo šeimai, kuriam yra duotas gyvenimas Jėzuje Kristuje.

Jei Jūs norite priimti Jėzų Kristų kaip savo Gelbėtoją, žemiau yra pateiktas maldos pavyzdys. Atsiminkite – skaitydami šią ar bet kokią kitą maldą Jūs nebūsite išgelbėti. Tik tikėjimas Kristumi gali išgelbėti Jus iš nuodėmių. Ši malda tėra būdas išreikšti savo tikėjimą Dievu ir padėkoti Jam už išgelbėjimą. „Dieve, aš žinau, kad esu nusidėjęs prieš Tave ir nusipelniau bausmės. Tačiau Jėzus Kristus prisiėmė tą bausmę, kurios aš nusipelniau, kad per tikėjimą Juo man būtų atleista. Aš pasitikiu Tavimi, kad Tu mane išgelbėsi. Dėkoju už Tavo nuostabią malonę ir atleidimą – amžinojo gyvenimo dovaną! Amen!"

Ar Jūs, perskaitę atsakymą į šį klausimą, priėmėte sprendimą dėl Kristaus? Jei taip, prašome spustelėti klavišą „Aš priėmiau Kristų šiandien“.

English
Grįžti į svetainę lietuvių kalba
Kas yra krikščionis?

Sužinokite, kaip tai padaryti ...

Praleisti amžinybę su DievuPrimite oproštaj od Boga