settings icon
share icon
Klausimas

Kas yra dvasinis augimas?

Atsakymas


Dvasinis augimas- tai nuolatinis panašėjimas į Jėzų Kristų. Kai mes įtikime, Šventoji Dvasia mumyse pradeda darbą/procesą, kurio metu Ji mus daro panašesnius į Jėzų. Turbūt geriausiai dvasinį augimą apibūdina 2 Petro 1:3-8, kur rašoma, jog Dievo jėga mes turime „viską, ko reikia“ dievotui gyvenimui, kuris ir yra dvasinio augimo tikslas. Atkreipkite dėmesį į tai, kad viską, ko reikia dievotui gyvenimui, mes gauname „per pažinimą To, kuris pašaukė mus“. Mes Dievą geriau pažįstame per Jo Žodį, kuris yra duotas mūsų ugdymui ir augimui.

Galatam 5:19-32 eilutėse pateikiami du sąrašai. 19-21 eilutėse išvardijami „kūno darbai“. Tai dalykai, kurie apibūdina mūsų gyvenimus prieš mums ateinant pas Kristų išgelbėjimui. Kūno darbai- tai darbai, kuriuos mes turime išpažinti, atgailauti ir su Dievo pagalba juos įveikti. Kai mes augsime dvasiškai, vis mažiau tų „kūno darbų“ bus mūsų gyvenimuose. Antrasis sąrašas yra „Dvasios vaisiai“ (22-23 eil.). Šie Dvasios vaisiai turėtų matytis mūsų gyvenimuose po to, kai mes patyriame išgelbėjimą Jėzuje Kristuje. Dvasios vaisių gausumas atspindi dvasinį tikinčiojo augimą.

Mūsų dvasinis augimas prasideda tada, kai mes esame pakeisti išgelbėjimo metu. Šventoji Dvasia apsigyvena mumyse (Jono 14:16-17) ir mes tampame nauji kūriniai Kristuje (2 Korintiečiams 5:17). Mūsų sena, nuodėminga prigimtis užleidžia vietą naujai, panašiai į Kristaus prigimčiai (Romiečiams 6-7). Dvasinis augimas trunka visą gyvenimą ir priklauso nuo mūsų studijavimo ir Dievo Žodžio pritaikymo (2 Timotiejui 3:16-17) bei mūsų vaikščiojimo/gyvenimo Dvasioje (Galatams 5:16-26). Jeigu mes norime augti dvasiškai, mums reiki prašyti Dievo išminties. Mums reikia prašyti maldoje, kad Jis mums parodytų, kur Jis nori, kad mes augtume. Mes galime prašyti Dievo, kad Jis padidintų mūsų tikėjimą ir žinojimą. Su Šventosios Dvasios pagalba mes galime nugalėti nuodėmę ir palaipsniui tapti vis panašesni į mūsų Gelbėtoją, Viešpatį Jėzų Kristų.

EnglishGrįžti į svetainę lietuvių kalba

Kas yra dvasinis augimas?
Bendrinkite šį puslapį: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries