settings icon
share icon
Klausimas

Kokia yra pilna Dievo ginkluotė?

Atsakymas


Frazė „pilna Dievo ginkluotė“ apibūdina Dievo ginklus, aprašytus Efeziečiams 6:13-17: „Todėl imkitės visų Dievo ginklų, kad galėtumėte piktą dieną pasipriešinti ir, visą atlaikę, išstovėti. Tad stovėkite susijuosę savo strėnas tiesa, apsivilkę teisumo šarvais ir apsiavę kojas pasiruošimu skelbti taikos Evangeliją. O svarbiausia, pasiimkite tikėjimo skydą, su kuriuo užgesinsite visas liepsnojančias piktojo strėles. Pasiimkite ir išgelbėjimo šalmą bei Dvasios kalaviją, tai yra Dievo žodį“.

Iš Efeziečiams 6:12 aiškiai matome, kad kova su šėtonu yra dvasinė, taigi jokie apčiuopiami ginklai nebus veiksmingi prieš jį ir jo palydą. Mums neduotas jo taktikų sąrašas, tačiau šioje ištraukoje aiškiai parašyta, jog, jeigu mes tiksliai vadovausimės nurodymais, mes sugebėsime išstovėti ir laimėti prieš šėtoną, kokias strategijas jis benaudotų.

Pirmas mūsų ginklas yra tiesa (14 eil.). Tai lengva suprasti, nes parašyta, kad šėtonas yra „melų tėvas“ (Jono 8:44). Dievas bjaurisi apgavyste. Meluojantis liežuvis yra vienas iš dalykų, kurių Jis nekenčia (Patarlių 6:16-17). Taigi Jis mus ragina kalbėti tiesą dėl savo pačių išvadavimo ir šventėjimo bei dėl tų, kuriems mes liudijame.

14 eilutėje mes taip pat esame raginami apsivilkti teisumo šarvais. Šarvai saugo kario gyvybiškai svarbius organus, kuriuos pažeidus jis mirtų. Teisumas nėra žmonių padaryti teisūs darbai. Tai yra Kristaus teisumas, kurį Dievas mums davė, ir kurį mes priėmėme tikėjimu. Jis saugo mūsų širdis nuo šėtono kaltinimų ir saugo mūsų vidinį žmogų nuo jo atakų.

15 eilutėje kalbama apie pėdų paruošimą dvasiniam konfliktui. Karo metu besiveržiančių kareivių kelyje priešai kartais padeda pavojingų trukdžių. Idėja, kad mes turime apsiauti kojas pasiruošimu skelbti Evangeliją, reiškia, kad mes turime eiti į šėtono teritoriją, nešdami malonės žinią, kuri yra būtina laimint sielas, ir žinodami, kad kelyje bus mums padėtų spąstų. Šėtonas yra padėjęs daug trukdžių Evangelijos skleidimo kelyje.

Tikėjimo skydas, minimas 16 eilutėje, paverčia niekais šėtono pasėtas abejones Dievo ištikimybe ir Jo Žodžio neveiksmingumu. Mūsų tikėjimas, kurio pradininkas ir atbaigėjas yra Kristus (Hebrajams 12:2), yra kaip auksinis skydas, brangus, solidus ir tvirtas.

Išgelbėjimo šalmas ( 17 eil.) saugo galvą, gyvybiškai svarbią kūno dalį. Galėtume sakyti, kad mūsų mąstymui reikia apsaugos. Galva yra vieta, kur yra mūsų protas, kuris tvirtai įsikibęs į Evangelijos amžino gyvenimo viltį, nepasiduos netikroms doktrinoms ar šėtono pagundoms. Netikintysis neturi išgelbėjimo šalmo ir niekaip negali apsisaugoti nuo netikrų doktrinų; jo protas nesugeba atskirti dvasinės tiesos nuo dvasinės apgavystės.

17 eilutė pati save interpretuoja, paaiškindama, kad Dvasios kalavijas yra Dievo Žodis. Nors visi kiti dvasinės ginkluotės ginklai yra naudojami gynyboje, šitas ginklas yra naudojamas puolime. Tai parodo šventumą ir Dievo Žodžio galingumą. Nėra galingesnio dvasinio ginklo. Kai Jėzus buvo gundomas dykumoje, Jis visuomet šėtonui atsakė nenugalimu Dievo Žodžiu. Mes esame palaiminti, turėdami tą patį Žodį!

18 eilutėje mums pasakyta, kad mums reikia ne tik apsivilkti Dievo ginkluote, bet taip pat ir melstis Dvasioje (t.y. pagal Kristaus mąstymą, Jo širdį ir Jo prioritetus). Mes negalime apleisti maldos, nes per ją mes iš Dievo gauname dvasinės stiprybės. Be maldos ir pasitikėjimo Dievu visos mūsų pastangos dvasinėje kovoje būtų tuščios ir beprasmės. Dievas mums davė visą ginkluotę- tiesą, teisingumą, Evangeliją, tikėjimą, išgelbėjimą, Dievo Žodį ir maldą-, kurią naudojant mes galime nugalėti šėtono atakas ir pagundas.

EnglishGrįžti į svetainę lietuvių kalba

Kokia yra pilna Dievo ginkluotė?
Bendrinkite šį puslapį: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries