Otázky o Duchu svatém


Kdo je Duch svatý?

Kdy / jak přijímáme Ducha svatého?

Co je rouhání proti Duchu svatému?

Jak mohu být naplněn Duchem svatým?

Co je křest Duchem svatým?

Jak poznám svůj duchovní dar?

Jsou dary Ducha k činění zázraků i pro dnešní dobu?

Co je dar mluvení v jazycích? Je tento dar i darem pro dnešek?

Co to znamená chodit v Duchu?

Jak Bůh rozděluje ducchovní dary? Dá mi Bůh duchovní dar jestli Ho poprosím?

Měl by věřící být schopný cítit Ducha Svatého?

Co je to klauzule filioque?

Co to je ovoce Svatého Ducha?

Co to znamená trápit / uhášet Svatého Ducha?

Co je modlitba v jazycích? Je modlitba v jazycích modlícím se jazykem mezi věřícím a Bohem?

Jaká je role Ducha Svatého v našich životech dnes?

Je padání v Duchu biblické?

Opustí někdy Duch věřícího?

Jaký je rozdíl mezi talentem a duchovním darem?

Je mluvení v jazycích důkaz že má člověk Ducha Svatého?

Návrat na českou Domovskou stránku
Otázky o Duchu svatém