settings icon
share icon
Otázka

Kdy / jak přijímáme Ducha svatého?

Odpověď


Apoštol Pavel jasně vyučoval, že Ducha svatého přijímáme v okamžiku, kdy uvěříme v Ježíše Krista jako svého Spasitele. První Korintským 12:13 říká: „Ať už jsme totiž Židé či Řekové, otroci nebo svobodní, všichni jsme jedním Duchem pokřtěni do téhož těla a jeden Duch se nám všem stal nápojem.“ A list Římanům 8:9 nám říká, že nemá-li člověk Ducha svatého, není Kristův: „Přebývá-li však ve vás Boží Duch, pak nežijete v těle, ale v Duchu. Kdo nemá Kristova Ducha, ten není jeho.“ Efezským 1:13-14 nás učí, že Duch svatý je pečetí spasení všem těm, kdo uvěřili: „V něm jste i vy (když jste uslyšeli slovo pravdy, totiž evangelium o vaší spáse, a uvěřili mu) byli označeni pečetí zaslíbeného Ducha svatého. Ten je závdavkem našeho dědictví: zaručuje, že Bůh vykoupí své vlastnictví. Chvála a sláva jemu!“

Tyto tři pasáže jasně ukazují, že Ducha svatého přijímáme ve stejnou chvíli, kdy přijímáme spasení. Pavel by nemohl říct, že jsme byli pokřtěni jedním Duchem a z jednoho Ducha pijeme, pokud by neměli všichni věřící v Korintu Ducha svatého. Římanům 8:9 to říká ještě silnějšími slovy. Pokud nemá člověk Ducha svatého, není Kristův. Lze proto říct, že to, že máme spasení, poznáme tím, že máme Ducha svatého. Duch svatý by také nemohl být „pečetí spasení“ (Efezským 1:13-14), pokud bychom jej nepřijali zároveň se spasením. Je mnoho písem, ze kterých je jednoznačné, že naše spasení je jisté v momentě, kdy přijímáme Krista za svého Spasitele.

Toto téma bývá někdy kontroverzní díky tomu, že přijetí Ducha si lidé často pletou se službou nebo projevy Ducha. Přijetí Ducha (tj. skutečnost, že Duch v nás přebývá) se odehraje v okamžiku spasení. Naplnění Duchem je v životě křesťana neustálý, trvalý proces. Máme za to, že i ke křtu Duchem dochází v okamžiku spasení. Jiní křesťané zastávají jiné názory. Následně to vede k tomu, že křest Duchem je zaměňován s „přijetím Ducha“ a bere se jako akt, ke kterému dochází po spasení. Závěrem si položme otázku, JAK tedy přijímáme Ducha svatého? Ducha svatého přijímáme jednoduše tím, že uvěříme, že Ježíš Kristus je Pán a Spasitel (Jan 3:5-16). Kdy přijímáme Ducha svatého? Duch svatý se stává součástí našich životů v okamžiku, kdy jsme uvěřili.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Kdy / jak přijímáme Ducha svatého?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries