settings icon
share icon
Otázka

Je padání v Duchu biblické?

Odpověď


Nejčastěji se padání "v Duchu" (říká se tomu i "pod Boží mocí", pozn. překl.) děje když na někoho služebník položí ruky a ten člověk padne na zem, domněle přemožen sílou Ducha Svatého. Ti, kteří praktikují padání v Duchu, se odvolávají na pasáže v Bibli, které mluví o lidech, kteří se stali "jakoby mrtvými" (Zjevení 1:17) anebo padli na tvář (Ezechiel 1:28; Daniel 8:17-18, 10:7-9). Nicméně je mnoho protikladů mezi těmito biblickými pády na tvář a praktikou padání v Duchu.

1. Biblický pád byla reakce člověka na to co viděl ve vidění anebo v příhodě nad rámec běžné události - jako bylo Kristovo proměnění (Matouš 17:6). V nebiblické praxi padání v Duchu člověk reaguje na dotek někoho jiného anebo na pohyb paže mluvícího.

2. Biblických případů bylo pár, byli daleko od sebe, a přihodili se jenom zřídka v životě několika lidí. Ve fenoménu padání v Duchu je padání opakovanou událostí a zážitkem mnohých.

3. V biblických případech padali lidé na tvář v úžasu z něčeho anebo z někoho koho vidí. V padělcích padání v Duchu lidé padají dozadu a to buď v reakci na mávnutí ruky mluvícího anebo v důsledku doteku církevního vedoucího (někdy to je postrčení).

My netvrdíme že všechny případy pádů v Duchu jsou padělky nebo reakce na dotek nebo postrčení. Mnoho lidí tvrdí že zažili energii nebo sílu která zapříčinila aby padli dozadu. Nicméně nenacházíme biblický základ pro tyhle pády. Ano, může být za tím nejaká energie anebo síla, ale jestli to je tak, je velmi pravděpodobné že ne od Boha ani to není výsledkem práce Ducha Svatého.

Je politováníhodné, že se lidé dívají na tak bizarní padělky které nenosí žádné duchovní ovoce raději než by se hnali za skutečným ovocím které nám Duch dává s cílem oslavování Krista v našich životech (Galatským 5:22-23). Být naplněn Duchem není dokazováno taovými padělkami, ale životem který přetéká Slovem od Boha takovým způsobem který přelívá ve chvále, díkůvzdání a poslušnosti Bohu.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Je padání v Duchu biblické?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries