Jak poznám svůj duchovní dar?


Otázka: Jak poznám svůj duchovní dar?

Odpověď:
Neexistuje žádné kouzelné zaklínadlo ani duchovní zkouška, která by nám přesně řekla, jaké je naše duchovní obdarování. Duch svatý rozděluje dary tak, jak sám chce (1. Korintským 12:7-11). Zároveň nás ale Bůh nechce nechat v nevědomosti ohledně toho, jak mu máme sloužit. Problém ovšem je, že se duchovními dary necháme tak lehce pohltit, že potom chceme Bohu sloužit jen v té oblasti, ve které si myslíme, že jsme byli duchovně obdarováni. Takhle ale duchovní dary nefungují. Bůh nás povolává k tomu, abychom mu poslušně sloužili. A k tomu, abychom dosáhli každého cíle nebo úkolu, ke kterému nás povolal, nás Bůh také vybaví.

Své duchovní obdarování můžeme rozeznat různě. K porozumění našeho obdarování může pomoct (i když to nejsou zaručeně spolehlivé postupy) to, když svůj duchovní dar podrobíme zkoušce nebo si sami svá obdarování zinventarizujeme. I potvrzení od ostatních věřících může vnést světlo do našeho duchovního obdarování. Lidé kolem nás, kteří nás vidí Pánu sloužit, často dokážou poznat, jaký máme duchovní dar – dar, který my sami často bereme jako samozřejmost nebo jej prostě nepoznáme. Důležitá je rovněž modlitba. Tou osobou, která přesně ví, jakým duchovním darem jsme byli obdařeni, je sám dárce – Duch svatý. Můžeme Boha požádat, aby nám ukázal, jak jsme byli obdarováni, abychom svůj dar dokázali lépe používat pro jeho slávu.

Ano, některé lidi Bůh povolává, aby byli učitelé, a dává jim dar vyučování. Některé lidi Bůh povolává k tomu, aby byli služebníci, a dává jim dar pomáhat. Přesto ale nás to, že známe svůj duchovní dar, neomlouvá ze služby Bohu i mimo oblast našeho obdarování. Je užitečné vědět a poznat, jaký duchovní dar či dary nám Bůh dal? Jistěže je. Je špatné se na svůj duchovní dar zaměřit natolik, že si nevšimneme jiných příležitostí, jak sloužit Bohu? Ano! Jsme-li oddáni službě Bohu, vybaví nás přesně těmi duchovními dary, které potřebujeme.

English
Návrat na českou Domovskou stránku
Jak poznám svůj duchovní dar?

Zjistěte, jak ...

Strávit věčnost s BohemPřijměte odpuštění od Boha