settings icon
share icon
Otázka

Jak Bůh rozděluje ducchovní dary? Dá mi Bůh duchovní dar jestli Ho poprosím?

Odpověď


Římanům 12:3-8 a 1 Korintským kapitola 12 dělají jasno v tom, že Křesťanovi jsou dány duchovní dary podle volby Páně. Duchovní dary jsou dány pro poučení těla Kristova (1 Korintským 12:7, 14:12). Přesné načasování kdy budou dary dány není výslovně uvedeno. Většina lidí se domnívá, že duchovní dary jsou dány v čase duchovního narození (když je člověk spasen). Avšak jsou verše, které mohou naznačovat že Bůh dává duchovní dary i později. 1 Timoteovi 4:14 i 2 Timoteovi 1:6 se zmiňují o daru, který dostal Timoteus v době jeho vysvěcení "skrze proroctví". Toto jako kdyby svědčilo o tom, že jeden ze starších mluvil při skládání ruk na Timotea o duchovním daru, který bude někdy v budoucnu Timoteus ve své službě potřebovat.

My jsme také řekli v 1 Korintským 12:28-31 a 1 Korintským 14:12-13 že Bůh je ten, který volí dary (ne my). Tyto pasáže také naznačují že ne všichni budou mít nejaký dar. Pavel říká Korintským věřícím že jestli touží anebo prahnou po duchovních darech, měli by usilovat o takové, které vzdělávají - třeba proroctví (mluvit Boží slovo pro budování druhých). Proč by jim teď Pavel říkal aby toužili po "větších" darech, jestli oni už dostali vše co měli dostat, a nebyla další možnost získat tyto větší dary? Tohle může vést k víře že dokonce jako Šalamoun hledal moudrost od Boha aby byl dobrým vladařem Božímu lidu, tak nám Bůh dá ty dary, které potřebujeme abychom byli víc prospěšni Jeho církvi.

Říkajíc vše tohle, stále platí že tyto dary jsou rozdány podle Božího výběru, ne našeho. Jestli všichni Korinťané moc touží po nějakém daru, jako např. proroctví, Bůh nedá každému z nich ten dar prostě protože moc chtěli. Jestli to udělá, kdo potom by sloužil ve všech ostatních funkcích těla Kristova?

Je tu jedna věc, která je víc než jasná - Boží příkaz je Boží splnomocnění. Jestli nám Bůh přikazuje udělat něco (napříkad svědčit, milovat nemilované, učit národy atd.), On nám umožní (splnomocní nás) udělat to. Někteří možná nejsou obdarováni (nadaní) evangelizovat jako jiní, ale Bůh přikazuje všem Křesťanům svědčit a dělat učedníky (Matouš 28:18-20; Skutky 1:8). My všichni jsme povoláni k evangelizaci jestli máme duchovní dar evangelizovat nebo ne. Nejaký křesťan, který se snaží učit se Slovo a rozvíjet svou schopnost učit, se může stát lepším učitelem jako jiný, který možná má duchovní dar učit, ale ten dar zanedbává.

Duchovní dary nám jsou dány když přijmeme Krista, nebo jsou pěstovány když chodíme s Bohem? Oboje. Normálně jsou duchovní dary dány při spáse, ale také potřebují být rozvíjené skrze duchovní růst. Může tužba ve vašem srdci přerůst a proměnit se váš duchovní dar? Můžete vyhledávat určitý duchovní dar? 1 Korintským 12:31 vypadá jako kdyby svědčilo že to je možné: "Mějte však horlivou touhu po lepších darech". Můžete hledat duchovní dar od Boha a být v horlivý hledajíc vývoj v té oblasti. Ale současně: v případě že to není Boží vůle, nedostanete ten určitý duchovní dar bez ohledu na to jak moc ho hledáte. Bůh je nekonečně moudrý a ví skrze které dary budete nejužitečnější pro Boží království.

Bez ohledu jak moc jsme obdařeni jedním darem nebo jiným, my všichni jsme povoláni rozvíjet řadu oblastí zmíněných v zoznamech duchovních darů: být pohostinný, ukazovat skutký milosrdenství, sloužit jeden druhému, evangelizovat, atd. Když chceme sloužit Bohu z lásky s cílem budovat ostatní k Jeho slávě, On přinese slávu svému jménu, růst Jeho církve, a odmění nás (1 Korintským 3:5-8, 12:31-14:1). Bůh slibuje že jestli my děláme Jeho naším potěšením, On nám dá žádosti našeho srdce (Žalm 37:4-5). Toto s jistotou zahrnuje připravit nás abychom Mu sloužili způsobem který nám přinese smysl a spokojenost.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Jak Bůh rozděluje ducchovní dary? Dá mi Bůh duchovní dar jestli Ho poprosím?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries