settings icon
share icon
Otázka

Co je modlitba v jazycích? Je modlitba v jazycích modlícím se jazykem mezi věřícím a Bohem?

Odpověď


Na získání obrazu, prosím pročtěte si článek o daru mluvení v jazycích. Jsou čtyři základní pasáže Písma, které jsou citované jako důkaz mluvení v jezycích: Římanům 8:26; 1 Corinthians 14:4-17; Efezským 6:18; a Juda 1:20. Efezským 6:18 a Juda 1:20 spomínají "modlení v Duchu". Nicméně jazyky jako modlitební jazyk není to samé co "modlení v Duchu".

Římanům 8:26 nás učí "A tak nám také Duch pomáhá v našich slabostech. Vždyť ani nevíme, za co bychom se měli modlit, jak je potřeba, ale sám Duch oroduje za nás nevýslovným sténáním." Dvě klíčové věci dělají nanevýš nepravděpodobné že Římanům 8:26 odkazuje na jazyky jako modlící jazyk. První, Římanům 8:26 uvádí, že Duch "sténá", ne věřící. Za druhé, Římanům 8:26 uvádí že sténání Ducha "je nevýslovné". Samotná podstata mluvení v jazycích je vyslovovat slova.

To nás nechává s 1 Korintským 14:4-17 a zejména se 14 veršem: "Modlím-li se totiž jazykem, modlí se můj duch, ale má mysl je bez užitku." Prvá Korintským 14:14 se jasně zmiňuje o "modlitbě v jazycích". Co to znamená? Za prvé, je nesmírně cenné studovat kontext. 1 Korintským kapitola 14 je především porovnáním daru mluvení v jazycích a daru proroctví. Verš 2-5 dává jasno že Pavel se dívá na proroctví jako na lepší dar než jazyky. Zároveň Pavel vyzdvihuje hodnotu jazyků a říká že je rád že mluví v jazycích víc než kdokoli jiný (verš18).

Skutky 2. kapitola popisuje první případ darů jazyků. V den letnic apoštolové mluvili v jazycích. Skutky 2. kapitola dělá jasno v tom že apoštoli mluvili lidskými jazyky (Skutky 2:6-8). Slovo přeloženo jako "jazyky" v Skutcích 2. kapitole i v Korintským 14. kapitole je glossa, co znamená "jazyk", nebo "řeč". Je to slovo ze kterého jsme my vzali naše moderní anglické slovo "glossary". Mluvení v jazycích byla možnost mluvit jazykem kterému ten kdo mluví nerozumí, s cílem sdělit evangelium někomu kdo tím jazykem mluví. Zdá se, že na multikulturálním území Korintu byl ten dar jazyků obzvlášť užitečný a prominentní. Korintští věřící byli schopni líp říct evangelium a Boží Slovo díky daru jazyků. Nicméně Pavel dal zřetelně najevo že jazyky by měli být tlumočeny nebo přeloženy (1. Korintským 14:13, 27). Korintský věřící měl mluvit v jazycích prohlašujíc Boží pravdu někomu kdo mluví tím jazykem, aby on anebo jiný věřící v církvi mohl tlumočit co bylo řečeno aby celé shromáždění mohlo rozumět co bylo řečeno.

Co potom je modlitba v jazycích a v čem se odlišuje od mluvení v jazycích? Prvá Korintským 14:13-17 naznačuje, že modlení se v jazycíh má také být tlumočeno. Vypadá že výsledkem modlení se v jazycích byl dar modlícího se Bohu. Tato modlitba by složila někomu kdo tím jazykem mluví, ale také by potřebovala být přeložena aby celý sbor mohl být vzděláván.

Tato interpretace nesouhlasí s těmi, kdo vidí modlení se v jazycích jako modlitební jazyk. Toto alternativní pochopení může být shrnuto takto: modlení se v jazycích je osobní jazyk modlitební jazyk mezi věřícím a Bohem (1 Korintským 13:1) který věřící používá na vlastní vzdělávání (1 Korintským 14:4). Tato interpretace je nebiblická protože: 1) Jak může být modlení v jazycích soukromým jazykem modlitebníka, když má být tlumočeno (1 Korintským 14:13-17)? 2) Jak může být modlení v jazycích pro vlastní poučení, když Písmo říká že duchovní dary jsou pro poučení církve, ne pro člověka samotného (1 Korintským 12:7). 3) Jak může být modlení v jazycích osobním jazykem věařícího, jestli dar jazyků je "znamením pro nevěřící" (1 Korintským 14:22)? 4) Bible jasně ukazuje, že ne každý má dar jazyků (1 Korintským 12:11,28-30). Jak může být dar jazyků pro vlastní poučení, jestli ne každý věřící ho může mít? Nepotřebujeme se vzdělávat všichni?

Někteří to chápou tak, že mluvení v jazycích je "tajným kódovacím jazykem", který brání satanovi a jeho démonům aby rozuměli naše modlitby a tím získali výhodu nad námi. Tato interpretace je nebyblická z následujících důvodů: 1) Nová Smlouva neměnně popisuje jazyky jako lidské jazyky. Je nepravděpodobné že satan a jeho démoni jsou neschopni rozumět lidské jazyky. 2) Bible zaznamenává nespočet modliteb věřících v jejich vlastním jazyce a nahlas, bez starostí že by to satan zachytil. Dokonce kdyby satan a/anebo jeho démoni slyšel a rozuměl naše modlitby, oni nemají absolútně žádnou moc zabránit Bohu aby odpověděl na modlitby podle Jeho vůle. My víme že Bůh slyší naše modlitby, a ten fakt dělá bezvýznamným to zda satan a jeho démoni slyší a rozumí naše modlitby.

Co potom povíme o mnohých křesťanech, kteří mají tu zkušenost modlit se v jazycích a shledali to být pro ně velmi poučné? Za prvé musíme zakládat naši víru a naše zkušenosti na Písmu, ne na zážitcích. Musíme vidět naše zážitky ve světle Písma a ne interpretovat Písmo ve světle našich zážitků. Za druhé, mnoho kultů a světových náboženství také referují o případech mluvení v jazycích / modlení se v jazycích. Pochopitelně Duch Svatý neobdaruje tyto nevěřící jednotlivce. Takže to vypadá, že démoni jsou schopni napodobit dar mluvení v jazycích. Proto bychom měli ještě opatrněji porovnávat naše zážitky s Písmem. Za třetí: studie ukázaly že mluvení/modlení se v jazycích může být naučené. Slyšením a pozorováním jiných modlících se v jazycích se to může člověk naučit, dokonce podvědomě. Toto je nenejvýš pravděpodobné vysvětlení pro drtivou většinu případů mluvících/modlících se v jazycích mezi Křesťany. Za čtvrté je pocit "sebevzdělávání" přirozený. Lidské tělo produkuje adrenalín endorfiny když zažívá něco nového, vzrušujícího, emocionálního a/anebo odpojeného od racionálního myšlení.

Modlení se v jazycích je určitě problém o kterém se mohou křesťané s úctou a láskou dohodnout že nesedí. Mluvení v jazycích není něco, co určuje spásu. Modlení v jazycích není to, co odděluje zralého křesťana od nezralého. Pro víru křesťana není základem jestli něco jako modlení se v jazycých je osobním modlícím se jazykem. Takže zatímco my si myslíme že biblické modlení v jazycích je na hony vzdáleno od představy soukromého modlitebního jazyka pro vlastní vzdělávání, my také připouštíme že mnozí, kteří tohe praktikují, jsou naši bratři a sestry v Kristu a jsou hodni naši lásky a úcty.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Co je modlitba v jazycích? Je modlitba v jazycích modlícím se jazykem mezi věřícím a Bohem?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries