settings icon
share icon
Otázka

Co to je ovoce Svatého Ducha?

Odpověď


Galatským 5:22-23 nám říká: "Ovocem Ducha je pak láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, krotkost, zdrženlivost." Ovoce Svatého Ducha je výsledkem přítomnosti Ducha Svatého v životě křesťana. Bible dělá jasno v tom, že každý dostává Svatého Ducha v momentě když uvěří v Ježíše Krista (Římanům 8:9; 1 Korintským 12:13; Efezským 1:13-14). Jeden z hlavních důvodů proč Svatý Duch přichází do života křesťana je změnit ten život. Je to práce Ducha Svatého přizpůsobit nás obrazu Krista, dělajíc nás Jemu podobnějšími.

Ovoce Ducha Svatého je v přímém rozporu se skutkami hříšné přirozenosti v Galatským 5:19-21 "Skutky těla jsou ovšem zjevné. Jsou to: cizoložství, smilstvo, nečistota, nestydatost, modlářství, čarodějnictví, nepřátelství, sváry, žárlení, hněvání, soupeření, roztržky, sekty, závidění, vraždy, opilství, hodování a takové podobné věci. Předpovídám vám, jak jsem už dříve řekl, že ti, kdo takové věci dělají, nebudou dědici Božího království." Tato pasáž popisuje všechny lidi, v různé míře, když nepoznají Krista a proto nejsou pod vlivem Ducha Svatého. Naše hříšné tělo produkuje určité druhy ovoce ve kterých se zrcadlí naše přirozenost, a Svatý Duch produkuje druhy ovoce ve kterých se zrcadlí Jeho přirozenost.

Život křesťana je zápasem hříšného těla proti nové přirozenosti dané Kristem (2 Korintským 5:17). Jako padlé lidské bytosti, my jsme stále uvězněni v těle, které si přeje hříšné věci (Římanům 7:14-25). Jako křesťané máme Ducha Svatého, který dělá Jeho ovoce v nás a máme sílu Ducha Svatého, která je schopná přemoci skutky hříšné přirozenosti (2 Korintským 5:17; Filipenským 4:13). Křesťan nikdy nebude zcela vítězit v tom, že bude vždy projevovat skutky Ducha Svatého. Nicméně to je jeden z hlavních cílů života křesťana, postupně dovolovat Duchu Svatému produkovat víc a víc Jeho ovoce v našich životech - a nechat Ducha Svatého vítězit nad nepřátelskými hříšnými touhami. Ovoce Ducha je co Bůh chce aby se projevovalo v našich životech, a s pomocí Ducha Svatého je to možné!

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Co to je ovoce Svatého Ducha?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries