settings icon
share icon
Otázka

Co to znamená chodit v Duchu?

Odpověď


Věřící mají Kristova Ducha, naději slávy v nich (Kolossenským 1:27). Ti, kteří chodí v Duchu, budou denně ukazovat pokrok, minutu za minutou svatost. Toto je způsobeno vědomým rozhodnutím vírou se spolehnout na Ducha Svatého aby nám vedl mysl, slova i skutky (Římanům 6:11-14). Selhání ve spoléhání se na Ducha Svatého že nás vede způsobí, že věřící nebude žít podle povolání a v pozici kterou spása poskytuje (Jan 3:3; Efezským 4:1; Filipenským 1:27). Můžeme vědět že chodíme v Duchu když naše životy ukazují ovoce Ducha, což je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, krotkost, zdrženlivost (Galatským 5:22, 23). Být naplněn (chodit s) Duchem je to samé co dovolit Kristovu slovu (Bibli) aby v nás bohatě přebývalo (Kolossenským 3:16).

Výsledkem je vděčnost, zpěv a radost (Efezským 5:18-20, Kolossenským 3:16). Boží děti budou vedené Duchem Božím (Římanům 8:14). Když se křesťané rozhodnou nechodit s Duchem čímž hřeší a Mu působí bolest, je cesta zpět skrze přiznání si provinění (Efezským 4:30; 1 Janova 1:9). "Chodit v Duchu" je následovat vedení Ducha. Je to v podstatě "chodit s" Duchem, dovolujíc Mu vést vaše kroky a řídit vaši mysl. Abychom to shrnuli: právě tak, jako jsme přijali Krista vírou, On nás žádá chodit v Něm vírou, do té doby kdy budeme vzati do nebe a budeme slyšet od Mistra: "výborně" (Kolossenským 2:5; Matouš 25:23).

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Co to znamená chodit v Duchu?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries