settings icon
share icon
Otázka

Co je to klauzule filioque?

Odpověď


Klauzule filioque byla a stále je sporem v církvi v souvislosti s Duchem Svatým. Otázka je, "z koho pochází Duch Svatý: z Otce nebo z Otce a Syna?" Slovo filioque znamená v latinčině "a syn". Jde o "spor filioque" protože slovní spojení "a syn" bylo dodáno k Nicejskému Vyznání označujíc že Duch Svatý pochází z Otce "a Syna". Na toto téma bylo tolik sváru, že to nakonec dovedlo k rozkolu mezi Římskokatolicou a Východní Ortodoxní církví v roce 1054. Obě církve jsou stále v tomto sporu.

Jan 14:26 nám říká: "Utěšitel pak, ten Duch svatý, kteréhož pošle Otec ve jménu mém..." Jan 15:26 nám říká: "Když pak přijde ten Utěšitel, kteréhož já pošli vám od Otce, Duch pravdy, kterýž od Otce pochází, tenť svědectví vydávati bude o mně." Viz také Jan 14:16 a Filipenským 1:19. Tato Písma naznačují, že Duch je poslán od Otce i od Syna. V sporu filioque jde v podstatě o touhu chránit božstvo Svatého Ducha. Bible jasně učí že Duch Svatý je Bůh (Skutky 5:3-4). Ti, kteří oponují klauzuli filioque věří, že Duch Svatý pochází z Otce a Syn z Ducha Svatého dělá podřízeného Otci a Synovi. Ti, kteří zastávají klauzuli filioque věří, že Duch Svatý pochází z Otce i Syna a to nemá vliv na to, že Duch je Bůh stejně jako Otec a Syn.

Spor filioque jakoby zahrnoval nejaký aspekt Boží osoby, který nebude moci nikdy být plně pochopen. Bůh, který je nekonečná bytost, je konec konců nepochopitelný našemu konečnému lidskému myšlení. Duch Svatý je Bůh, a On byl poslán Bohem sem na zem jako náhrada Ježíše Krista. Otázka zda byl Duch Svatý poslán Otcem nebo Otcem a Synem jako kdyby nemohla být rozhodně odpovězena, a ani to není nezbytně nutné. Klauzule filioque možná bude muset zůstat sporem.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Co je to klauzule filioque?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries