settings icon
share icon
Otázka

Co to znamená trápit / uhášet Svatého Ducha?

Odpověď


Když je v Písmu použito slovo "uhášet", jedná se o udušení ohně. Když věřící vezmou štít víry, jako část jejich brnění Božího (Efezským 6:16), oni uhášejí sílu onivých šípů satanských. Kristus popsal peklo jako místo, kde oheň "nehasne" (Marek 9:44,46,48). Rovněž Svatý Duch je oheň přebývající v každém věřícím. On se chce vyjádřit v našich skutcích a postojech. Když my věřící nedovolujeme Duchu aby Ho bylo vidět v našich skutcích, když děláme o čem víme že je nesprávné, my potlačujeme nebo uhášíme Ducha. My tak Duchu nedovolujeme aby se zjevil způsobem jak On chce.

Abychom pochopili co to znamená trápit Ducha, my musíme nejdříve pochopit že toto svědčí o tom, že Duch má svoji osobnost. Jedině osobnost může být zarmoucena; a proto Duch musí být božská osobnost - aby mohl mít tyto emoce. Když toto jednou pochopíme, můžeme lépe pochopit jak je On zarmoucen, většinou protože také my jsme zarmouceni. Efezským 4:30 nám říká že bychom neměli zarmucovat Ducha. My zarmucujeme Ducha pohanským životem (4:17-19), lhaním (4:25), hněvem (4:26-27), krádeží (4:28), nadáváním (4:29), hořkostí (4:31), neodpuštěním (4:32), sexuální nemorálností (5:3-5). Trápit Ducha je jednat hříšným způsobem, ať už je to jenom v mysli nebo v mysli i v skutku.

Uhášení i trápení Ducha mají podobné účinky. Oba brání zbožnému životu. Oba se dějí když věřící hřeší proti Bohu a následuje jeho anebo jeji vlastní světské touhy. Jediná správná cesta následovat je cesta která vede věřícího blíž k Bohu a čistotě, a dál pryč od světa a hříchu. Stejně jako nemáme rádi když jsme zarmouceni, a stejně jako nežádáme uhášení co je dobré - tak bychom neměli trápit nebo uhášet Ducha Svatého odmítnutím Jeho vedení.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Co to znamená trápit / uhášet Svatého Ducha?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries