settings icon
share icon
Otázka

Měl by věřící být schopný cítit Ducha Svatého?

Odpověď


Ačkoli některé služby Ducha Svatého mohou zahrnovat pocit, jako například usvědčení z hříchu, útěcha a naplnění silou, Písmo neučí zakládat náš vztah se Svatým Duchem na tom jak anebo vo cítíme. V každém znovuzrozeném věřícím přebývá Svatý Duch. Ježíš nám řekl že když přijde Utešitel, On bude s námi a v nás. "A jáť prositi budu Otce, a jiného Utěšitele dá vám, aby s vámi zůstal na věky, toho Ducha pravdy, jehož svět nemůže přijíti. Nebo nevidí ho, aniž ho zná, ale vy znáte jej, neboť u vás přebývá, a v vás bude." (Jan 14:16-17) Jinými slovy, Ježíš posílá někoho jako Jeho aby byl s námi a v nás.

My známe že Svatý Duch je s námi protože Boží Slovo nám tak říká. V každém znovuzrozeném věřícím je Duch Svatý, ale ne každý věřící je říděný Duchem Svatým - to jsou dvě odlišné věci. Když my konáme v našem těle, my nejsme pod kontrolou Ducha Svatého - i když jsme stále Ním obsazení. Apostol Pavel komentuje tuto pravdu, a používá ilustraci která nám pomáhá pochopit. "A neopíjejte se vínem, v němž jest prostopašnost, ale naplněni buďte Duchem," (Efezským 5:18). Mnoho lidí čtou tento verš a interpretují ho tak, že apostol Pavel mluví proti vínu. Avšak kontext této pasáže je o tom, jak má Duchem naplněný věřící chodit a bojovat. Tudíž je tady něco víc než jen varování o pití příliš moc vína.

Když jsou lidi opilí, vykazují určité charakteristiky: stávají se nemotornými, mluví nesrozumitelně, jejich soudnost je narušena. Tady apostol Pavel srovnává. Stejně jako existují určité charakteristiky pro někoho kdo je řízen mnohým vínem, měli by být také určité charakteristiky pro toho, kdo je řízen Duchem Svatým. V Galatským 5:22-24 čteme o ovoci Ducha. Toto je to ovoce Ducha které ukazují znovuzrození křesťané kteří jsou řízení Ním.

V Efezským 5:18 se říká "buďte naplňováni Duchem" - použit slovesný čas naznačuje nepřetržitý proces. Vzhledem k tomu že se jedná o nabádání, zjevně je možné také nebýt naplněn anebo říděn Duchem. Zbytek kapitoly 5 Efezským nám dává charakteristiky Duchem naplněného věřícího. "Mluvte k sobě navzájem v žalmech, chvalozpěvech a duchovních písních; zpívejte a hrajte svým srdcem Pánu. Vždycky za všechno děkujte Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista a poddávejte se jedni druhým v Boží bázni" (Efezským 5:19-21)

My nejsme naplnění Duchem protože tak cítíme, ale protože to je výsada a vlastnictví křesťanů. Být naplněn anebo řízen Duchem je výsledkem chození v poslušnosti Pánu. Toto je dar z milosti a ne emocionální pocit. Emoce nás můžou a budou klamat, a můžeme to dotáhnout do emocionálního šílenství které je čistě z těla a ne z Ducha Svatého. "Říkám však: Choďte Duchem a nevykonáte žádost těla... Jsme-li živí Duchem, pak také Duchem choďme" (Galatským 5:16,25).

Řeknoc to však nemůžeme popřít že jsou chvíle, kdy můžeme být ohromeni přítomností a silou Ducha, a to je često emocionální zkušenost. Když se to stane, je to radost nad radost. Král Dacid "poskakoval ze vší síly" (2 Samuel 6:14) když přinesli Truhlu Smlouvy do Jeruzaléma. Prožívání radosti z Ducha je pochopení že jako Boží děti jsme požehnáni z Jeho milosti. Takže, ovšem, služby Ducha Svatého mohou zahrnovat pocity a emoce. Současně ale nemůžeme zakládat jistotu že máme Ducha Svatého na tom, jak se cítíme.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Měl by věřící být schopný cítit Ducha Svatého?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries