settings icon
share icon
Otázka

Je mluvení v jazycích důkaz že má člověk Ducha Svatého?

Odpověď


Ve Skutcích jsou tři případy, kde mluvení v jazycích doprovází přijetí Ducha Svatého: Skutky 2:4, 10:44-46 a 19:6. Nicméně tyto tři případy jsou jedinými místy v Bibli, kde mluvení v jazycích je známkou přijetí Ducha Svatého. V celé knize Skutků tisíce lidí věřilo v Ježíše a není řeknuto nic o tom, že by mluvili jazyky (Skutky 2:41, 8:5-25, 16:31-34, 21:20). Nikde v Novém Zákoně se neučí že mluvení v jazycích je jediným důkazem že člověk dostal Ducha Svatého. Ve skutečnosti Nový Zákon učí opak. Bylo nám řečeno, že každý věřící v Krista má Ducha Svatého (Římanům 8:9; 1 Korintským 12:13; Efezským 1:13-14), ale ne každý věřící mluví v jazycích (1 Korintským 12:29-31).

Takže proč bylo mluvení v jazycích důkazem Ducha Svatého v těch třech pasážích v Skutcích? Skutky 2 zaznamenávají jak byli apoštoli pokřtěni v Duchu Svatém a Ním zmocněni prohlašovat evangelium. Apoštolům bylo umožněno mluvit v jiných jazycích aby mohli zdílet pravdu s lidmi v jejim vlastním jazyce. Skutky 10 zaznamenává apoštola Petra jak byl poslán aby sdílel evangelium s pohany (nežidy). Petr a jiní raní křesťané - židé - by jen těžko přijali pohany do chrámu. Bůh umožnil pohanům mluvit jazyky aby demonstroval, že dostali stejného Ducha Svatého jakého dostali i apostoli (Skutky 10:47, 11:17)

Skutky 10:44-47 popisuje tohle: " A když ještě Petr mluvil ta slova, Duch Svatý sestoupil na všechny, kdo poslouchali Slovo. Věřící z obřízky, kteří přišli s Petrem, tedy užasli, že dar Ducha Svatého je vylit i na pohany. Slyšeli je totiž, jak mluví jazyky a velebí Boha. Tehdy Petr odpověděl: 'Může snad někdo odepřít vodu těmto, kteří přijali Ducha Svatého jako my, aby nebyli pokřtěni?' " Petr později referoval o této události na důkaz že Bůh opravdu spasil pohany (Skutky 15:7-11).

Mluvení v jazycích není nikde prezentováno jako něco co by měli očekávat všichni křesťané když přijmou Ježíše jako svého Spasitele a jsou pokřtěni v Duchu Svatém. Ve skutečnosti ze všech v Novém Zákoně popsaných obrácení jenom dva z nich uvádějí mluvení v jazycích v tom kontextu. Jazyky byl zázračný dar ktery měl konkrétní účel v konkrétním čase. Tehdy ani nikdy jindy nebyl jediným důkazem přijatí Ducha Svatého.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Je mluvení v jazycích důkaz že má člověk Ducha Svatého?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries