settings icon
share icon
Otázka

Opustí někdy Duch věřícího?

Odpověď


Jednoduše řečeno: ne, Duch Svatý nikdy neopustí pravého věřícího. Toto je prozrazeno na mnohých místech v Novém Zákoně. Například Římanům 8:9 nám říká "...jestližeť pak kdo Ducha Kristova nemá, tenť není jeho." Tento verš velmi jasně uvádí, že jestli někdo nemá v sobě přebývajícího Ducha Svatého, potom ten člověk není spasen. Proto jestli Duch Svatý opustil věřícího, ten člověk stratil spásonosný vztah s Kristem. Toto je opakem toho co Bible učí o věčném bezpečí křesťanů. Jiný verš který mluví o stálosti přebývání Ducha Svatého v životě věřícího je Jan 14:16. Tady Ježíš vyslovuje, že Otec dá jiného Utěšitele "aby s vámi zůstal na věky"

Fakt, že Duch Svatý věřícího nikdy neopustí je také vidět v Efezským 1:13-14 kde je řečeno že věřící jsou označeni s Duchem Svatým "jenž je zárukou našeho dědictví až do vykoupení toho, co jím bylo získáno ke chvále jeho slávy." Obraz být označen Duchem je něco jako vlastnicví či majetek. Bůh slíbil věčný život všem kteří věří v Krista, a jako záruku že dodrží Svůj slib poslal Ducha Svatého aby přebýval ve věřícím do dne splnění. Podobně jako dát zálohu na auto anebo dům, Bůh poskytl všem věřícím zálohu na jejich budoucí vztach s Ním tím, že poslal Svatého Ducha aby v nich přebýval. Fakt, že všichni věřící jsou označeni Duchem je také vidět v 2 Korintským 1:22 a Efezským 4:30.

Před Kristovou smrtí, zmrtvýchvstání a nanebevstoupení, Svatý Duch měl s lidmi vztah "přišel a odešel". Duch Svatý přebýval v králi Saulovi, ale potom od něho odešel (1 Samuelova 16:14). Místo toho Duch přišel na Davida (1 Samuel 16:13). Po jeho cizoložství s Betsabe se David obával že mu bude Duch Svatý odňat (Žalm 51:11). Duch Svatý naplnil Bezeleela aby ho uschopnil vyrábět věci potřebné pro archu smlouvy (Exodus 31:2-5), ale toto niní popsané jako trvalý vztah. Toto vše se změnilo po Ježíšově nanebevstoupení. Počnouc dnem Letnic, Duch Svatý začal natrvalo přebývat ve věřících (Skutky 2). Trvalé přebývání Ducha Svatého je naplněním Božího příslibu že bude vždy s námi a nikdy nás neopustí.

Zatímco Duch Svatý nikdy neopustí věřícího, je možné pro náš hřích "uhasit Svatého Ducha" (1 Tessalonicenským 5:19) anebo "zarmoutit Ducha Svatého" (Efezským 4:30). Hřích má vždy následky v našem vztahu s Bohem. I když náš vztah s Bohem je bezpečný v Kristu, nepřiznaný hřích v našich životech může překážet našemu přátelství s Bohem a účinně uhasit Ducha Svatého pracujícího v našich životech. Proto je tak důležité doznat svou vinu protože Bůh je "věrnýť jest Bůh a spravedlivý, aby nám odpustil hříchy, a očistil nás od všeliké nepravosti" (1 Janova 1:9). Takže zatímco Duch Svatý nás nikdy neopustí, dobrodění a radost z Jeho přítomnosti může od nás odejít.

English



Návrat na českou Domovskou stránku

Opustí někdy Duch věřícího?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries