settings icon
share icon
Otázka

Co je křest Duchem svatým?

Odpověď


Křest Duchem svatým se dá definovat jako dílo, jehož pomocí Boží Duch umisťuje věřící do jednoty s Kristem a s ostatními věřícími v Kristově Těle, a k němuž dochází v okamžiku spasení. Římanům 6:1-4 a 1. Korintským 12:12-13 jsou ústředními pasážemi, kde se tato nauka v Bibli nachází. „Ať už jsme totiž Židé či Řekové, otroci nebo svobodní, všichni jsme jedním Duchem pokřtěni do téhož těla a jeden Duch se nám všem stal nápojem“ (1. Korintským 12:13). A v Římanům 6:1-4 se říká toto: „Co na to řekneme? Budeme pokračovat v hříchu, aby se rozmnožila milost? V žádném případě! Jak bychom mohli nadále žít v hříchu my, kdo jsme mu zemřeli? Nevíte snad, že když jsme byli pokřtěni do Krista Ježíše, byli jsme všichni pokřtěni do jeho smrti? Křtem jsme s ním pohřbeni do smrti, abychom – tak jako byl Kristus vzkříšen z mrtvých Otcovou slávou – i my vkročili do nového života.“ I když se v této pasáži v Římanům 6 výslovně nemluví o Božím Duchu, popisuje se zde postavení věřícího před Bohem, a v 1. Korintským 12 se uvádí, jak k tomu dochází.

Abychom skutečně porozuměli křtu Duchem, potřebujeme znát tři důležité skutečnosti. První, v 1. Korintským 12:13, nám jasně říká, že všichni jsme byli pokřtěni, stejně tak, jako jsme se všichni napili (z Ducha, přebývajícího v nás). Druhá je ta skutečnost, že nikde v Písmu nejsou věřící vybízeni k tomu, aby byli pokřtěni v Duchu / skrze Ducha / Duchem. To by naznačovalo, že všichni věřící tento prožitek již měli. Třetí, Efezským 4:5 zřejmě mluví o křtu Duchem. Pokud tomu tak je, křest Duchem je stejně reálným prožitkem pro všechny věřící, stejně jako jimi jsou „jedna víra“ a „jeden Otec“.

Závěrem lze tedy říct, že křest Duchem působí dvě věci: (1) připojuje nás k Tělu Kristovu, a (2) zprostředkovává nám skutečnost, že jsme byli „spoluukřižováni“ s Kristem. To, že jsme v jeho těle, znamená, že jsme spolu s ním vzkříšeni k novosti života (Římanům 6:4). Měli bychom tedy používat své duchovní dary k tomu, aby to tělo správně fungovalo, jak je psáno v kontextu 1. Korintským 12:13. Prožití křtu jedním Duchem slouží jako základ pro udržení jednoty v církvi, jak se uvádí v kontextu Efezským 4:5. Sjednocení s Kristem v jeho smrti, pohřbu a vzkříšení, skrze křest Duchem, je základem našeho oddělení se od moci hříchu, který v nás přebývá, a základem našeho nového života (Římanům 6:1-10; Koloským 2:12).

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Co je křest Duchem svatým?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries