settings icon
share icon
Otázka

Kdo je Duch svatý?

Odpověď


Je množství nesprávných názorů o totožnosti Ducha svatého. Někteří jej vnímají jako mystickou sílu, jiní ho chápou jako neosobní moc, kterou dává Bůh k dispozici následovníkům Krista. Co říká Bible o totožnosti Ducha svatého? Jednoduše řečeno – Bible říká, že Svatý Duch je Bůh. Bible také říká, že Svatý Duch je osoba, bytost s myšlením, city i vůlí.

Skutečnost, že Svatý Duch je Bůh, je jasně ukázána na mnoha místech v Písmu, včetně Skutků 5:3-4. Na tomto místě Petr vyčítá Ananiášovi, proč lhal Duchu svatému a říká, že nelhal lidem, ale Bohu. Je to jasné vyhlášení, že lhaní Duchu svatému je lhaním Bohu. Že Duch svatý je Bůh, můžeme vědět také z toho, že má rovněž vlastnosti Boha. Kupříkladu v Žalmu 139:7-8 je napsáno, Svatý Duch je všudypřítomný. „Kam odejdu před tvým Duchem, kam uprchnu před tvou tváří? Zamířím-li k nebi, jsi tam, a když si ustelu v podsvětí, také tam budeš.” V 1. Korintským 2:10 vidíme, že Svatý Duch je i vševědoucí. „Duch totiž zkoumá všechno, i hlubiny Boží. Neboť kdo z lidí zná, co je v člověku, než jeho vlastní duch? Právě tak nikdo nepoznal, co je v Bohu, než Duch Boží”.

Že Svatý Duch je osoba, můžeme vědět také z toho, že má mysl, cit i vůli. Svatý Duch myslí a poznává. (1. Korintským 2:10) Svatý Duch může být zarmoucen (Efezským 4:30). Duch se za nás přimlouvá (Římanům 8:26-27). Svatý Duch dělá rozhodnutí podle své vůle (1. Korintským 12:7-11). Svatý Duch je Bůh, třetí osoba Trojice. Svatý Duch, Bůh, působí jako Utěšitel a Rádce, kterého Ježíš zaslíbil (Jan 14.16,26; 15:26).

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Kdo je Duch svatý?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries