settings icon
share icon
Pangutana

Ang gisimbang Dios ba ng mga Muslim ug Kristiyano parehas lang?

Tubag


Ang tubag niining pangutanaha nakadepende kon unsa ang buot ipasabot sa “Parehas nga Dios.” Dili ikalimod nga ang panglantaw sa mga Muslim sa Dios ug ang panglantaw sa mga Kristiyano sa Dios adunay pagka-parehas. Ginatudlo niining duha ka pagtuo nga ang Dios ang pinakadako sa tanan, pinakagamhanan, nakahibalo sa tanan, naa sa tanang lugar sa tanang higayon, balaan ug matarong. Nagatuo ang Islam ug Kristiyano sa usa ka Diyos nga naglalang sa tanang butang sa kalibotan. Niing bahina, usa lang ang ginasimbang Dios sa mga Kristiyano ug Muslim.

Apan, naay mga kritikal nga kalainan sa panan-aw sa mga Kristiyano ug Muslim sa Dios. Sa dihang giila sa mga Muslim nga si Allah naay kinaiya sama sa paghigugma, kalouy ug grasya, apan wala man kining kinaiyaha gipakita ni Allah sama sa pagpakita sa Dios ng mga Kristiyano.

Ang usa sa pinakadakong kalainan sa panlantaw sa mga Muslim ug Kristiyano sa Dios mao ang panghunahuna sa pagpakatawo sa Dios o inkarnasyon. Nagatuo ang mga Kristiyano nga ang Dios nagpakatawo pinaagi kang Jesu-Cristo. Apan ang mga Muslim nagatuo nga ang ing-ani nga konsepto usa ka dakong pagbugal-bugal sa Dios. Wala ni kanus-a midawat ang mga Muslim sa idiyang nagpakatawo si Allah aron mamatay ngadto sa sala sa kalibotan. Ang pagtuo sa pagpakatawo sa Dios pinaagi ni Jesu-Cristo hingpit nga gikinahanglan para sa pagsabot sa mga Kristiyano sa Diyos. Nagpakatawo ang Dios aron mahatag Niya sa tawo ang kaluwasan ug kapasayloanan sa mga sala.

Tungod niini, ang mga Muslim ba ug Kristiyano nagasimba sa parehas nga Dios? Ang tubag, Oo ug Dili. Apan, ang mas maayo sigurong pangutana mao ang ing-ani: “Ang mga Muslim ba ug Kristiyano adunay parehas nga pagsabot kung unsa ug kinsa ang Dios?” Kung ing-ani ang pangutana, ang tubag, dili parehas. Naay mga kritikal nga kalainan taliwala niining duha ka panghuna-huna bahin sa Dios, tungod kay walay kaluwasan kung dili pagabayran ang sala pinaagi sa pagpakatawo sa Dios. Tungod kay ang Dios ra gayod ang makahimo sa pagbayad sa silot sa atong mga sala. Tungod usab kay ang pagpakatawo ra gayod sa Dios ang usa ka pamaagi aron mamatay Siya isip atong ilis, ug pinaagi sa pagpakatawo sa Dios nga si Hesus gibayran Niya ang atong mga sala (Roma 5:8; 2 Corinto 5:21).

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Ang gisimbang Dios ba ng mga Muslim ug Kristiyano parehas lang?
© Copyright Got Questions Ministries