Câu hỏi về Thiên Đàng và Địa Ngục


Có đời sống sau khi qua đời?

Điều gì xảy ra sau khi chết?

Trời mới đất mới là gì?

Chúng ta sẽ có thể nhìn thấy và biết bạn bè và các thành viên trong gia đình chúng ta trong Thiên đàng?

Những người ở thiên đàng có thể nhìn xuống và xem thấy chúng ta những người vẫn còn trên trái đất?

Tòa phán xét của Chúa cứu thế là gì?

Tòa án Trắng và Lớn là gì?

Địa ngục có thật không? Địa ngục có phải đời đời?

Thiên đàng trông ra sao?

Thiên đàng có thật hay không?

Đời đời trong địa ngục là một hình phạt công bằng như thế nào dành cho tội lỗi?

Có phải Thiên đàng có những cấp bậc khác nhau?

Có phải có những cấp bậc trừng phạt khác khau ở địa ngục?

Kinh Thánh nói gì về sự ngủ của linh hồn?

Những quyển sách như 90 phút ở Thiên Đàng và 23 phút ở Địa Ngục có dựa theo Kinh Thánh không?

Kinh thánh nói gì về sự chết?

Chúng ta sẽ làm gì ở Thiên đàng?

Làm thế nào để tôi có thể chiến thắng nỗi sợ sự chết?

Mão triều thiên mà Cơ Đốc Nhân có thể nhận được ở Thiên Đàng là gì?

Trạng thái trung gian là gì?

Có phải Giăng 3:13 có ý muốn nói rằng không ai lên Trời trước Chúa Giê-xu không?

Kinh Thánh nói gì về khi nào Đức Chúa Trời sẽ phán xét chúng ta?

Có phải Lu-ca 16-19-31 là một câu chuyện ngụ ngôn hay là sự miêu tả của những sự kiện đã xuất hiện thực sự?

Chúng ta có nhận được biệt thự trên thiên đàng không?

Nhiều người sẽ lên thiên đàng hay xuống địa ngục?

Những người tin Chúa trong Cựu Ước đã đi đâu khi họ qua đời?

Kinh Thánh nói gì về sự đầu thai?

Chúng ta có nhớ cuộc sống trên đất của chúng ta khi ở Thiên Đàng?

Sự sống lại thứ nhất là gì? Sự sống lại thứ nhì là gì?

Sông sự sống là gì?

Sự khác biệt giữa Âm phủ, Địa ngục, Hồ lửa, Ba-ra-đi, Thiên đàng, và lòng của Áp-ra-ham?

Có những con đường vàng ròng theo nghĩa đen trên thiên đường?

Có phải là sai trái khi muốn chết?

Khi nào sẽ diễn ra Sự Sống Lại?

Thiên đàng ở đâu? Địa điểm của thiên đàng là gì?

Địa ngục ở đâu? Địa điểm của địa ngục là gì?

Kinh Thánh nói gì về Ngục luyện tội?


Câu hỏi về Thiên Đàng và Địa Ngục

Tìm hiểu cách ...

Dành vĩnh hằng với Thiên ChúaNhận sự tha thứ từ Thượng Đế