settings icon
share icon
Câu hỏi

Chúng ta sẽ có thân thể vật lý trên Thiên Đàng?

Trả lời


Mặc dù Kinh Thánh cho chúng ta biết rất ít trên Thiên Đàng sẽ như thế nào, nhưng dường như chúng ta rất có thể sẽ có một cơ thể vật lý, mặc dù không theo cùng một ý nghĩa về "thể chất" mà chúng ta có hiện tại. 1 Cô-rinh-tô 15:52 cho biết rằng "người chết sẽ sống lại, không còn hư nát nữa" và những người còn sống vào thời điểm Đấng Christ trở lại vì các thánh đồ của Ngài "sẽ được biến hóa". Chúa Giê-su Christ là "trái đầu mùa" của những kẻ ngủ / người thuộc về Ngài đã chết (1 Cô-rinh-tô 15:20, 23). Điều này có nghĩa Ngài là hình mẫu và người dẫn đường. 1 Cô-rinh-tô 15:42 chép rằng "Thân thể đã gieo ra là hay hư nát, mà sống lại là không hay hư nát". Khởi đầu cho sự sống lại của các tín đồ, một số người đã được sống lại vào thời điểm Chúa Giê-su phục sinh, trong Ma-thi-ơ 27:52 đã cho biết rằng "nhiều thi thể của các thánh đã qua đời được sống lại". Thô-ma, trong Giăng 20:27, đã được yêu cầu chạm vào thân thể của Đấng Christ sau khi Ngài phục sinh, như thế rõ ràng Ngài có một thân thể là chắc chắn.

Chúng ta có thể mong đợi rằng thân thể phục sinh của tất cả các tín đồ sẽ giống như thân thể của Đấng Christ. Thật là một sự thật tuyệt vời! Kinh Thánh không cho biết cụ thể, nhưng dường như chúng ta có thể sẽ ăn được. Giăng, trong Khải Huyền 22:2, bày tỏ khải tượng của ông về nước đời đời, nơi ông đã thấy, rằng "Ở giữa phố thành và trên hai bờ sông có cây sự sống trổ mười hai mùa, mỗi tháng một lần ra trái; và những lá cây đó dùng để chữa lành cho các dân…” Đây dường như là sự đảo ngược với hình phạt trong Sáng thế ký chương 3, cho A-đam và Ê-va, và cả nhân loại về sau, bị cấm ăn trái từ cây này. Tình trạng đói hay khát, có vẻ như sẽ không có. Ê-sai 49:10 nói rằng sẽ không có đói hay khát trong vương quốc ngàn năm. Điều này đang nói về những con người phàm đang sống trong thời kỳ đó, không phải nói về các thánh đồ, như vậy mở rộng ý nghĩa ra có thể nói rằng nếu người phàm sống trên đất trong Vương quốc của Đấng Christ không bị đói hay khát, thì chắc chắn sẽ không có sự đói hay khát trên Thiên Đàng (xem thêm Khải huyền 7:14 -16).

Cuối cùng, Gióp đã viết rằng ông biết chắc sau khi ông chết thì thân xác ông sẽ không còn nữa, rằng “Bấy giờ ngoài XÁC THỊT tôi sẽ XEM THẤY ĐỨC CHÚA TRỜI” (Gióp 19:26 – những chữ viết hoa được thêm vào dùng để nhấn mạnh). Như vậy, điều đó có nghĩa là thân thể chúng ta sẽ mang một kiểu dạng thân xác vinh hiển. Dù hình dạng chúng ta có thể nào đi nữa, chúng ta biết rằng, thân thể chúng ta sẽ nên toàn vẹn, không tội lỗi, và hoàn hảo.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Chúng ta sẽ có thân thể vật lý trên Thiên Đàng?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries