settings icon
share icon
Câu hỏi

Trạng thái trung gian là gì?

Trả lời


"Trạng thái trung gian" là một khái niệm thần học dựa trên suy đoán loại cơ thể (nếu có) của những Cơ Đốc nhân trong khi họ chờ thân thể vật lý được sống lại. Kinh Thánh chỉ rõ ràng những Cơ Đốc nhân qua đời sẽ được ở với Chúa (Lu-ca 23:43; II Cô-rinh-tô 5:6-8; Phi-lip 1:23). Kinh Thánh cũng nói rõ rằng sự sống lại của các Cơ Đốc nhân vẫn chưa đến, nghĩa là thân thể của người tin Chúa vẫn còn nằm trong phần mộ (I Cô-rinh-tô 15:50-54; I Tê-sa-lô-ni-ca 4:13-17). Vì thế, câu hỏi về trạng thái trung gian được đặt ra là liệu những Cơ Đốc nhân sống trong thiên đàng có thân thể vật lý tạm thời cho đến khi được sống lại, hay là liệu Cơ Đốc nhận trong thiên đàng tồn tại dưới một hình thức linh hồn hoặc hình thức phi hình dạng cho đến khi được sống lại không. (Cũng xem Ma-thi-ơ 17:3; 2 Cô-rinh-tô 5:1-4)

Mặc dù, chắc chắn là Giê-xu đang có một thân thể vật lý ở Thiên Đàng (Công vụ1:11), còn đối với Cơ đốc nhân, Thánh Kinh không cho chúng ta nhiều chi tiết về trạng thái trung gian. Chỉ có một câu Kinh Thánh nói một cách cụ thể về vấn đề này nhưng lại không nói một cách trực tiếp, ở trong Khải Huyền 6:9 "…tôi thấy dưới bàn thờ có những linh hồn của kẻ đã chịu giết vì đạo Đức Chúa Trời và vì lời chứng họ đã làm". Trong câu này, Giăng đã được thấy một khải tượng của những người bị giết vì niềm tin của họ trong thời kì cuối cùng. Trong khải tượng này, những người tin Chúa đã bị giết đang ở dưới bàn thờ của Đức Chúa Trời trên thiên đàng được mô ta như những "linh hồn". Vì thế, từ câu này, nếu như có một câu trả lời của Kinh Thánh về trạng thái trung gian, đó dường như là, những Cơ Đốc nhân trên thiên đàng sẽ tồn tại dưới một hình thức linh hồn hoặc hình thức phi hình dạng cho đến khi được sống lại.

Thiên đàng cuối cùng đang chờ đón những Cơ Đốc nhân chính là Trời Mới và Đất Mới (Khải Huyền 21-22). Thiên đang sẽ là nơi thực sự hiện hữu. Cơ thể vật lý của chúng ta sẽ sống lại và được vinh hiển, được trở nên hoàn hảo để phù hợp với cõi đời đời trong Trời Mới. Hiện tại, Thiên đàng là một linh vực thuộc linh. Nên rất có thể sẽ không cần đến thân thể vật lý tạm thời khi mà các Cơ Đốc Nhân đang sống trong một thiên đàng thuộc linh.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Trạng thái trung gian là gì?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries