settings icon
share icon
Câu hỏi

Có một thế giới bên kia?

Trả lời


Sách Gióp đã hỏi một cách đơn giản về thế giới bên kia: “Nếu loài người chết, có được sống lại chăng? (Gióp 14:14). Đặt câu hỏi thì rất dễ, đi tìm một người để trả lời câu hỏi với thẩm quyền và kinh nghiệm thì lại càng khó hơn.

Chúa Giê-su Christ là Đấng có thể trả lời với thẩm quyền thực sự (và kinh nghiệm) về thế giới bên kia. Điều cho phép Ngài có thẩm quyền duy nhất để nói về thiên đàng là Ngài đã đến từ đó: “Chưa từng có ai lên trời, trừ ra Đấng từ trời xuống - là Con Người” (Giăng 3:13). Chúa Giê-su, với kinh nghiệm trực tiếp của Ngài trên thiên đàng, trình bày cho chúng ta ba lẽ thật cơ bản về chủ đề sự sống sau khi chết:

1. Có một thế giới bên kia.

2. Khi một người chết, có hai điểm đến khả dĩ mà người đó có thể đến.

3. Có một cách để đảm bảo một kinh nghiệm tích cực sau khi chết.

Trước hết, Đấng Christ khẳng định rất nhiều lần rằng có thế giới bên kia. Ví dụ, trong cuộc gặp gỡ những người Sa-đu-sê, là người từ chối học thuyết về sự sống lại, Chúa Giê-su đã nói rằng, “Còn về những người chết được sống lại, thì trong sách Môi-se có chép lời Đức Chúa Trời phán cùng người trong bụi gai rằng: Ta là Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Đức Chúa Trời của Y-sác, Đức Chúa Trời của Gia-cốp, các ngươi há chưa đọc đến sao? Ngài chẳng phải là Đức Chúa Trời của kẻ chết, mà là của kẻ sống! Thật các ngươi lầm to” (Mác 12:26-27). Theo lời Chúa Giê-su, những ai đã chết từ nhiều thập kỷ trước vẫn sống với Đức Chúa Trời vào thời điểm đó.

Trong phân đoạn khác, Chúa Giê-su an ủi các môn đồ của Ngài (và chúng ta) bằng cách nói về đời sau. Họ có thể hy vọng được ở với Ngài nơi thiên đàng: “Lòng các ngươi chớ hề bối rối; hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin ta nữa. Trong nhà Cha ta có nhiều chỗ ở; bằng chẳng vậy, ta đã nói cho các ngươi rồi. Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi ta đã đi, và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó.” (Giăng 14:1-3).

Chúa Giê-su cũng nói một cách có thẩm quyền về hai số phận khác nhau đang chờ đợi ở thế giới bên kia. Trong ẩn dụ về người giàu và La-xa-rơ, Chúa Giê-su nói, “Người nghèo chết, được thiên sứ đem đặt vào lòng Áp-ra-ham. Người giàu cũng chết và người ta đem đi chôn. Người giàu nơi âm phủ bị đau đớn, ngước mắt lên thấy Áp-ra-ham ở xa xa và La-xa-rơ ở trong lòng người.” (Lu-ca 16:22-23). Lưu ý là không có một nơi trung gian nào cho người chết; họ sẽ trực tiếp đi đến chỗ ở đời đời. Chúa Giê-su dạy nhiều điều khác về nơi đến khác nhau của người công chính lẫn người người gian ác trong Ma-thi-ơ 25:46 và Giăng 5:25-29.

Chúa Giê-su cũng nhấn mạnh điều quyết định điểm đến đời đời của một người là liệu người đó có đức tin nơi Con Một của Đức Chúa Trời hay không? Đức tin là điều tiên quyết rõ ràng: “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Vả, Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài xuống thế gian, chẳng phải để đoán xét thế gian đâu, nhưng hầu cho thế gian nhờ Con ấy mà được cứu. Ai tin Ngài thì chẳng bị đoán xét đâu; ai không tin thì đã bị đoán xét rồi, vì không tin đến danh Con một Đức Chúa Trời” (Giăng 3:15-18).

Những ai ăn năn tội lỗi và tiếp nhận Chúa Giê-su làm Cứu Chúa của đời mình, thì thế giới bên kia sẽ là sự vui thỏa đời đời với Đức Chúa Trời. Còn những ai khước từ Đấng Christ thì thế giới bên kia của họ hoàn toàn khác hẳn. Chúa Giê-su mô tả số phận của họ “sẽ bị liệng ra chốn tối tăm ở ngoài, tại đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng” (Ma-thi-ơ 8:12). Với tư cách là Đấng có thẩm quyền từ thiên đàng ở đời sau, Chúa Giê-su cảnh báo chúng ta hãy chọn lựa cách khôn ngoan: “Hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hư mất, kẻ vào đó cũng nhiều. Song cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít” (Ma-thi-ơ 7:13-14).

Nói về sự sống sau khi chết, G.B. Harday, một nhà khoa học người Ca-na-đa từng nói: “Tôi chỉ có hai câu hỏi. Một là, có ai từng đánh bại sự chết không? Hai là, liệu người đó có chỉ tôi con đường để tôi cũng được như vậy?” Câu trả lời cho cả hai câu hỏi của Hardy là “có”. Có một Đấng đã chiến thắng sự chết và cung ứng một con đường cho tất cả những ai chịu đặt lòng tin nơi Ngài để giúp họ vượt qua sự chết. Người đã tin nhận Chúa Giê-su Christ thì không còn sợ sự chết nữa, và chúng ta có thể vui mừng trong sự cứu chuộc của Ngài: “Khi nào thể hay hư nát nầy mặc lấy sự không hay hư nát, thể hay chết nầy mặc lấy sự không hay chết, thì được ứng nghiệm lời Kinh Thánh rằng: Sự chết đã bị nuốt mất trong sự thắng.

Hỡi sự chết, sự thắng của mầy ở đâu?

Hỡi sự chết, cái nọc của mầy ở đâu?” (I Cô-rinh-tô 15 :54-55).

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Có một thế giới bên kia?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries