Những người ở thiên đàng có thể nhìn xuống và xem thấy chúng ta những người vẫn còn trên trái đất?


Câu hỏi: Những người ở thiên đàng có thể nhìn xuống và xem thấy chúng ta những người vẫn còn trên trái đất?

Trả lời:
Hê-bơ-rơ 12:1 cho thấy "Thế thì, vì chúng ta được nhiều người chứng kiến vây lấy như đám mây rất lớn..." Một số người hiểu rằng “đám mây của các nhân chứng" là những người từ trời nhìn xuống chúng ta. Đó không phải là việc giải thích đúng. Hê-bơ-rơ chương 11 chép về nhiều người mà Thiên Chúa khen ngợi đức tin của họ. Những người này là những “người như đám mây chứng kiến". Họ là "nhân chứng" không phải ở chỗ đang nhìn xem chúng ta, mà đúng hơn là họ đã làm một gương mẫu cho chúng ta. Họ là chứng nhân cho Chúa cứu thế và Đức Chúa Trời và sự thật. Hê-bơ-rơ 12:1 tiếp theo "... chúng ta cũng nên quăng hết gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương ta, lấy lòng nhịn nhục theo đòi cuộc chạy đua đã bày ra cho ta, " Vì cớ đức tin và sự siêng năng của Cơ Đốc nhân đã đi trước chúng ta, chúng ta nên lấy cảm ứng đó bước đi theo gương mẫu của họ.

Kinh Thánh không nói cụ thể có hay không có người trong thiên đàng nhìn xuống trên chúng ta là những người vẫn còn trên trái đất. Điều đó không chắc thuận lợi để có thể làm. Tại sao? Trước tiên, đôi khi họ thấy những điều sẽ gây ra cho họ buồn phiền và đau khổ, cụ thể là các hành vi tội lỗi và điều ác. Vì không có sự đau buồn, nước mắt, hoặc bất hạnh trong thiên đàng (Khải Huyền 21:4), dường như quan sát những sự kiện trên trái đất là điều không có thể có. Thứ hai, người ở trên trời rất bận tâm với việc thờ phượng Chúa và yêu thích những vinh quang của Thiên đàng, mà những điều ấy dường như có lợi ích chính đáng hơn những gì đang xảy ra ở đây trên trái đất. Một thực tế rất rõ ràng họ được tự do khỏi tội lỗi và được hiện diện với Đức Chúa Trời ở trên trời chắc chắn là quá đủ để quyến rũ sự chú ý của họ. Kinh Thánh không cho chúng ta thấy bất cứ lý do gì để tin rằng Đức Chúa Trời cho phép những người trong thiên đàng nhìn xuống những người thân yêu của họ là điều thật sự xảy ra.

English
Trở lại trang chủ tiếng Việt Nam
Những người ở thiên đàng có thể nhìn xuống và xem thấy chúng ta những người vẫn còn trên trái đất?