Trời mới đất mới là gì?


Câu hỏi: Trời mới đất mới là gì?

Trả lời:
Nhiều người có quan niệm sai lầm về thiên đàng như những gì đang thực sự hiện hữu. Khải Huyền chương 21-22 cho chúng ta một bức tranh chi tiết về trời mới và đất mới. Sau khi các sự kiện của ngày cuối cùng, trời và đất hiện nay sẽ được quăng xa và thay thế bằng trời mới và đất mới. Nơi các tín hữu ở đời đời là đất mới. Trái đất mới là thiên đàng nơi đó chúng ta sẽ ở vĩnh viễn. Đất mới là nơi có thành Jerusalem mới, thành phố thiên đàng. Đó là đất mới mà các cửa thành bằng ngọc và sẽ có đường phố bằng vàng.

Thiên đàng – Trái đất mới là nơi thể chất chúng ta sẽ ở với thân thể vật lý vinh hiển (I Cô-rinh-tô 15:35-58). Khái niệm rằng thiên đàng "trong đám mây" là không đúng với Kinh Thánh. Khái niệm rằng chúng ta sẽ là "những linh hồn trôi nổi chung quanh thiên đàng" cũng không đúng với Kinh Thánh. Thiên đàng mà các tín hữu sẽ kinh nghiệm là một hành tinh mới và hoàn hảo mà chúng ta sẽ sinh sống. Trái đất mới sẽ được miễn trừ tội lỗi, điều ác, bệnh tật, đau khổ, và cái chết. Nó giống tương tự như trái đất hiện tại của chúng ta, hoặc thậm chí tái dựng trái đất hiện nay của chúng ta, nhưng không có lời rủa sả của tội lỗi.

Trời mới như điều gì? Điều quan trọng hãy nhớ rằng trong suy nghĩ cổ xưa, "Thiên đàng" được xem là bầu trời và không gian bên ngoài, cũng như vương quốc nơi đó có Đức Chúa Trời cai trị. Vì thế khi Khải Huyền 21:1 nói đến trời mới, nó dường như chỉ ra toàn thể vũ trụ sẽ được tạo ra - một trái đất mới, những bầu trời mới, một không gian bên ngoài mới. Nó có vẻ như là thiên đàng của Chúa sẽ được tái tạo như vậy để cho tất cả mọi thứ trong vũ trụ “khởi đầu tươi mới", cho dù thể chất hay tinh thần. Chúng ta sẽ được bước vào trời mới vĩnh viễn? Có thể, nhưng chúng ta sẽ phải chờ đợi để tìm hiểu. Xin Chúa cho tất cả chúng ta được phép của Lời Đức Chúa Trời làm sáng tỏ sự hiểu biết của chúng ta về thiên đàng.

English
Trở lại trang chủ tiếng Việt Nam
Trời mới đất mới là gì?