settings icon
share icon
Câu hỏi

Kinh thánh nói gì về sự chết?

Trả lời


Kinh Thánh trình bày sự chết là sự tách rời: sự chết thân thể là sự tách rời của linh hồn khỏi thể xác, và sự chết thuộc linh là sự tách rời của linh hồn khỏi Đức Chúa Trời.

Sự chết là hậu quả của tội lỗi. "Vì tiền công của tội lỗi là sự chết" Rô-ma 6:23a. Cả thế gian đều phải chịu sự chết vì tất cả đều phạm tội. "Cho nên, như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội" (Rô-man 5:12). Trong Sáng thế ký 2:17, Chúa cảnh báo A-đam rằng hình phạt dành cho sự bất tuân là sự chết – "ngươi chắc sẽ chết". Khi A-đam bất tuân, ông kinh nghiệm ngay lặp tức sự chết thuộc linh, là điều khiến cho ông phải trốn "khỏi Đức Chúa Trời khi Ngài đi ngang qua vườn" (Sáng thế ký 3:8). Sau đó, A-đam kinh nghiệm sự chết thể xác (Sáng thế ký 5:5).

Trên thập giá, Chúa Giê-xu đã kinh nghiệm sự chết thể xác (Ma-thi-ơ 27:50). Sự khác biệt ở đây là A-đam chết bởi vì ông là một tội nhân, còn Chúa Giê-xu thì chưa bao giờ phạm tội, nhưng chọn để chết thế cho tội nhân (Hê-bơ-rơ 2:9). Sau đó Chúa Giê-xu đã bày tỏ quyền năng của Ngài trên sự chết và tội lỗi bằng cách sống lại từ cõi chết vào ngày thứ ba (Ma-thi-ơ 28; Mắc 16:1-8; Lu-ca 24:1-12; Khải huyền 1:18). Bởi vì Đấng Christ nên sự chết là kẻ thù bại trận. "Hỡi sự chết, sự thắng của mầy ở đâu? Hỡi sự chết, cái nọc của mầy ở đâu?" (I Cô-rinh-tô 15:55; Ô-sê 13:14).

Đối với người chưa được cứu, thì sự chết chấm dứt cơ hội để tiếp nhận lời đề nghị nhân từ của Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi. "Theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán xét" (Hê-bơ-rơ 9:27). Đối với người đã được cứu, thì sự chết dẫn chúng ta vào trong sự hiện diện của Đấng Christ: "Lìa bỏ thân thể nầy đặng ở cùng Chúa thì hơn" (II Cô-rinh-tô 5:8; Phi-líp 1:23). Lời hứa về sự sống lại của tín đồ thực đến mức sự chết thể xác của Cơ Đốc nhân được gọi là "ngủ" (I Cô-rinh-tô 15:51; I Tê-sa-lô-ni-ca 5:10). Chúng ta mong đợi thời điểm đó khi "sẽ không có sự chết" (Khải huyền 21:4).

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Kinh thánh nói gì về sự chết?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries