settings icon
share icon
Câu hỏi

Chúng ta có nhận được biệt thự trên thiên đàng không?

Trả lời


Đêm trước khi Chúa Giê-xu bị đóng đinh, Ngài bảo các môn đồ rằng Ngài sẽ rời khỏi họ và họ không thể đi với Ngài (Giăng 13:33). Phi-e-rơ hỏi Ngài sẽ đi đâu và tại sao họ không thể đi cùng Ngài, và Chúa Giê-xu bảo đảm với họ rằng cuối cùng họ sẽ theo Ngài (Giăng 13:36-37). Chúa Giê-xu đã phán rằng: "Trong nhà Cha ta có nhiều chỗ ở, bằng chẳng vậy, ta đã nói cho các ngươi rồi. Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi ta đã đi, và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó" (Giăng 14:2-3).

Câu nói này của Chúa Giê-xu đã làm cho nhiều người bối rối vì bản dịch của King James Version (Tiếng Anh) về "nhà ở" và "biệt thự". Từ Hy Lạp được dịch là "nhà" có nghĩa là "nhà ở", theo nghĩa đen hay nghĩa bóng và theo ngụ ý là "một gia đình".Từ được dịch là "biệt thự" hay "phòng" có nghĩa đen là "hành động đang ở hay cư ngụ". Vậy khi đặt các chữ Hy Lạp lại với nhau thì có ý là Chúa Giê-xu đang nói rằng trong nhà của Đức Chúa Trời (thiên đàng) sẽ có nhiều người trong gia đình của Đức Chúa Trời ở cùng với nhau. Trong nhà thiên đàng của Đức Chúa, các Cơ Đốc nhân sẽ sống trong sự hiện diện của Chúa. Điều này hoàn toàn khác so với ý tưởng về các dãy biệt thự trên những con đường vàng, là hình ảnh mà nhiều người tưởng tượng về những gì Chúa Giê-xu đang nói.

Chúa Giê-xu Christ chuẩn bị một nơi trên thiên đàng cho những người của Ngài, những người đã đến với Ngài trong đức tin, và Đức Thánh Linh chuẩn bị những người được cứu chuộc trên đất để sống ở thiên đàng. Khải huyền 7:9 nói với chúng ta rằng sẽ có một "đám đông vô số trên trời mà không ai có thể đếm được" tất cả đang đứng trước ngai vàng. Ở đây, một lần nữa, hình ảnh chỉ về đám đông tụ hợp với nhau chứ không phải sống riêng biệt trong những biệt thự khác nhau.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Chúng ta có nhận được biệt thự trên thiên đàng không?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries