settings icon
share icon
Câu hỏi

Chúng ta sẽ làm gì ở Thiên đàng?

Trả lời


Trong Lu-ca 23:43, Chúa Giê-xu tuyên bố, "Quả thật, ta nói cùng ngươi, hôm nay ngươi sẽ được ở với ta trong nơi thiên đàng". Từ Chúa Giê-xu sử dụng cho "thiên đàng" là paradeisos nghĩa là "một công viên, nói một cách cụ thể đó là vườn Ê-đen (nơi của hạnh phúc tương lai, thiên đàng)". Paradeisos là từ Hy Lạp được lấy từ chữ Hê-bơ-rơ là pardes, có nghĩa là "một công viên: — rừng, vườn cây ăn trái" (của Strong). Chúa Giê-xu đã phán rằng: "Hôm nay ngươi sẽ ở cùng ta ở thiên đàng "en paradeisos", chứ không phải "en nephele" là tiếng Hy Lạp cho "trong đám mây". Điểm mấu chốt là Chúa Giê-xu chọn và dùng từ "công viên". Không phải là bất kì công viên nào mà là "thiên đàng của Chúa" hay là công viên của Chúa (Khải huyền 2:7) dành cho chúng ta sẽ là nơi hạnh phúc trong tương lai. Điều này nghe có vẻ là một nơi nhàm chán không? Khi bạn nghĩ về một công viên, bạn có nghĩ về sự buồn chán không?

Chúa Giê-xu phán, "Ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi" (Ma-thi-ơ 4:10). Thật thú vị khi lưu ý rằng Chúa Giê-xu không nói "lời ca ngợi và phục vụ". Thậm chí việc kiểm tra ngắn gọn nhất về từ ngợi khen trong Kinh thánh một cách nhanh chóng cho thấy đó là một điều bằng lời nói và phần lớn là ca hát. Tuy nhiên, sự thờ phượng xuất phát từ tấm lòng. Sự thờ phượng tự biểu hiện trong lời ngợi khen. Phục vụ Chúa là sự thờ phượng, và Kinh thánh nói rõ ràng chúng ta sẽ phục vụ Chúa trên thiên đàng. "Các tôi tớ Ngài sẽ hầu hạ Ngài" (Khải Huyền 22:3).

Chúng ta không thể phục vụ Chúa cách trọn vẹn trong cuộc đời này vì tội lỗi, nhưng trên thiên đàng "chẳng còn có sự nguyền rủa nữa" (Khải huyền 22:3). Chúng ta sẽ không bị nguyền rủa của tội lỗi nữa, vì thế mọi việc chúng ta làm là sẽ thờ phượng trên thiên đàng. Chúng ta sẽ không bao giờ bị thúc đẩy bởi bất cứ điều gì khác hơn là tình yêu của chúng ta đối với Đức Chúa Trời. Tất cả mọi thứ chúng ta làm sẽ vì tình yêu của chúng ta dành cho Chúa, không bị ô uế bởi bản chất tội lỗi của chúng ta.

Vậy chúng ta sẽ làm gì ở thiên đàng? Một điều là, chúng ta sẽ học. "Vì, ai biết ý tưởng Chúa, ai là kẻ bàn luận của Ngài?" (Rô-ma 11:34), "mà trong Ngài đã giấu kín mọi sự quí báu về khôn ngoan thông sáng" (Cô-lô-se 2:3). Đức Chúa Trời là "Đấng cao cả, ở nơi đời đời vô cùng" (Ê-sai 57:15). Đức Chúa Trời lớn hơn đời đời, và sẽ phải dành đời đời để "hiểu thấu bề rộng, bề dài, bề cao, bề sâu và biết sự yêu thương của Đấng Christ (Ê-phê-sô 3:18-19). Nói cách khác, chúng ta sẽ không bao giờ ngừng học.

Lời của Đức Chúa Trời nói rằng chúng ta sẽ không ở trong thiên đàng của Ngài một mình. "Đến bấy giờ tôi sẽ biết như Chúa đã biết tôi vậy" (I Cô-rinh-tô 13:12). Điều này có vẻ ngụ ý rằng chúng ta sẽ không chỉ biết bạn bè và gia đình của chúng ta, mà chúng ta sẽ "hoàn toàn biết" họ. Nói cách khác, không có bí mật trên thiên đàng. Không có gì đáng xấu hổ. Không có gì để giấu. Chúng ta sẽ có đời đời để tương tác với "vô số người, không ai đếm được, bởi mọi nước, mọi chi phái, mọi dân tộc, mọi tiếng (Khải huyền 7:9). Không có gì đáng ngạc nhiên khi biết thiên đàng sẽ là nơi học tập vô hạn. Chỉ cần biết tất cả mọi người thì sẽ mất đời đời!

Bất kỳ sự dự đoán nào về công việc chúng ta sẽ làm trong công viên vĩnh cửu, thiên đàng của Chúa sẽ vượt trội hơn khi "Vua sẽ phán cùng những kẻ ở bên hữu rằng: 'Hỡi các ngươi được Cha ta ban phước, hãy đến mà nhận lấy nước thiên đàng đã sắm sẵn cho các ngươi từ khi dựng nên trời đất'" (Ma-thi-ơ 25:34). Dù chúng ta sẽ làm bất cứ điều gì, thì chúng ta có thể chắc chắn rằng nó sẽ là tuyệt vời vượt ngoài trí tưởng tượng của chúng ta!

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Chúng ta sẽ làm gì ở Thiên đàng?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries