settings icon
share icon
Câu hỏi

Sự sống lại thứ nhất là gì? Sự sống lại thứ nhì là gì?

Trả lời


Đa-ni-ên 12:2 tóm tắt hai số phận rất khác nhau đối với nhân loại: "Nhiều kẻ ngủ trong bụi đất sẽ thức dậy, kẻ thì để được sự sống đời đời, kẻ thì để chịu sự xấu hổ nhơ nhuốc đời đời". Mọi người sẽ được sống lại từ cõi chết, nhưng không phải ai cũng có cùng một số phận. Tân Ước cho thấy chi tiết hơn về sự sống lại khác nhau cho người công bình và người bất công.

Khải huyền 20:4-6 đề cập đến "sự sống lại thứ nhất" và xác định những người có liên quan là "được ban phước và thánh". Sự chết thứ hai (hồ lửa, Khải huyền 20:14) không có quyền trên những cá nhân này. Vậy thì, sự sống lại thứ nhất là sự sống lại của tất cả các tín hữu. Nó tương ứng với sự giảng dạy của Chúa Giê-xu về "sự sống lại của lẽ công bình" (Lu-ca 14:14) và "sự sống lại của sự sống" (Giăng 5:29).

Sự sống lại thứ nhất diễn ra trong các giai đoạn khác nhau. Chính Chúa Giê-xu Christ ("trái đầu mùa", I Cô-rinh-tô 15:20), mở đường cho sự sống lại của tất cả những ai tin nơi Ngài. Đã có sự sống lại của các thánh đồ Giê-ru-sa-lem (Ma-thi-ơ 27:52-53) là điều nên được kể đến trong sự xem xét của chúng ta về sự sống lại thứ nhất. Vẫn còn là sự sống lại của "kẻ chết trong Đấng Christ" khi Chúa trở lại (I Tê-sa-lô-ni-ca 4:16) và sự sống lại của những người tử vì đạo vào thời kỳ cuối cùng của đại nạn (Khải huyền 20:4).

Khải huyền 20:12-13 xác định những người trong sự sống lại thứ nhì như kẻ ác bị Đức Chúa Trời đoán xét trong sự đoán xét ở ngai lớn và trắng trước khi bị ném vào hồ lửa. Vậy thì, sự sống lại thứ nhì là sự sống lại của tất cả những người không tin; sự sống lại thứ nhì có liên quan đến sự chết thứ nhì. Nó tương ứng với sự giảng dạy của Chúa Giê-xu về "sự sống lại của sự trừng phạt" (Giăng 5:29).

Sự kiện phân chia sự sống lại thứ nhất và thứ nhì dường như là vương quốc ngàn năm. Người công bình cuối cùng được cất lên để trị vì "với Đấng Christ trong một ngàn năm" (Khải huyền 20:4), nhưng "những kẻ chết [nghĩa là kẻ ác] không sống lại cho đến khi ngàn năm đã kết thúc" (Khải huyền 20:5).

Thật là một sự vui mừng lớn lao khi được tham dự trong sự sống lại thứ nhất! Thật hết sự đau đớn khi ở trong sự sống lại lần thứ hai! Và trách nhiệm của chúng ta là phải chia sẽ Phúc Âm! "hãy cứu vớt những kẻ kia, rút họ ra khỏi lửa" (Giu-đe 23).

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Sự sống lại thứ nhất là gì? Sự sống lại thứ nhì là gì?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries