ஜெபத்தைக் குறித்த கேள்விகள்


பாவிகளின் ஜெபம் என்றால் என்ன? நான் ஜெபிக்கலாமா?

ஏன் ஜெபிக்க வேண்டும்?

கர்த்தருடைய ஜெபம் என்றால் என்ன? நாம் அந்த ஜெபத்தை செய்ய வேண்டுமா?

இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிப்பது என்றால் என்ன?

தேவனிடத்திலிருந்து எனது ஜெபங்களுக்கு நான் எப்படிப் பதில்களைப் பெற்றுக்கொள்வது?

ஒரே காரியத்திற்காக திரும்ப திரும்ப நாம் ஜெபிப்பது ஏற்புடையதா அல்லது நாம் ஒரு காரியத்திற்காக ஒரேயொரு முறை மட்டும்தான் ஜெபிக்க வேண்டுமா?

கூட்டுக்குழும ஜெபம் முக்கியமானதாக இருக்கிறதா? தனி ஜெபத்தை விட கூட்டுக்குழும ஜெபம் மிகவும் வலிமை வாய்ந்ததா?

ஜெபம் எவ்வாறு தேவனுடன் தொடர்பு கொள்கிறது?

ஜெபத்தின் வல்லமை என்றால் என்ன?

இடைவிடாமல் ஜெபம் செய்தல் என்பதன் அர்த்தம் என்ன?

ஜெபத்திற்கும் உபவாசத்திற்கும் இடையேயுள்ள தொடர்பு என்ன?

ஜெப நடைப்பயணம் என்றால் என்ன? ஜெப நடைப்பயணம் செல்வது வேதாகமத்தின்படியானதா?

மத்தியஸ்த ஜெபம் என்றால் என்ன?

ஆவியில் ஜெபிப்பது என்றால் என்ன?

பிதா, குமாரன் அல்லது பரிசுத்த ஆவியானவர் இவர்களில் யாரிடத்தில் நாம் ஜெபிக்க வேண்டும்?

நான் தேவனுடைய சித்தத்தின்படி ஜெபிக்கிறேன் என்பதை நான் எப்படி உறுதிப்படுத்துவது?

ஜெபம் செய்வதற்கான சரியான முறை என்ன?

அமைதியான ஜெபம் - இது வேதாகமத்தின்படியானதா?

வல்லமையுள்ள ஜெப வாழ்க்கைக்கு இருக்கின்ற சில தடைகள் என்ன?


முகப்பு பக்கம்
ஜெபத்தைக் குறித்த கேள்விகள்

எப்படி கண்டுபிடிக்க ...

கடவுளோடு நித்தியத்தை செலவிடுங்கள்கடவுளிடமிருந்து மன்னிப்பைப் பெறுங்கள்