settings icon
share icon
கேள்வி

பதிலளிக்கப்படாத ஜெபத்திற்கு ஒரு கிறிஸ்தவன் எவ்வாறு மாறுத்திரம் அளிக்க வேண்டும்?

பதில்


எத்தனை கிறிஸ்தவர்கள் மற்றவர்களுக்காக ஜெபித்து தங்கள் ஜெபங்களுக்கு மட்டும் பதில் கிடைக்காமல் போவதை பார்க்கிறார்களா? எத்தனை பேர் ஜெபித்திருக்கிறார்கள் மற்றும் ஒருவேளை "கைவிட்டு" இருக்கலாம், ஏனென்றால் அவர்கள் விசுவாசத்தின் பலவீனத்தால் ஊக்கமளித்துவிட்டார்கள் அல்லது அவர்கள் ஜெபிப்பது கடவுளுடைய சித்தம் அல்ல என்ற முடிவுக்கு வந்திருக்கலாம்? ஆயினும்கூட, பதிலளிக்கப்படாத ஜெபத்தை நாம் எவ்வாறு கையாளுகிறோம் என்பது நமது சொந்த நலனுக்காக மட்டுமல்ல, மற்றவர்களின் நன்மைக்காகவும் இருக்கிறது. நாம் ஜெபிக்கும்போது, நம்முடைய எல்லா விவகாரங்களிலும் நாம் பொறுப்புக்கூற வேண்டியவருடன் மிகவும் விலையுயர்ந்த மற்றும் தேவன் கொடுத்த தகவல்தொடர்பு செயலில் ஈடுபடுகிறோம். நாம் உண்மையிலேயே ஒரு விலைக்கு வாங்கப்பட்டிருக்கிறோம் — கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தம் — எனவே நாம் தேவனுக்கு சொந்தமானவர்கள்.

நம்முடைய ஜெபிக்கிற பாக்கியம் தேவனிடமிருந்து வந்தது, அது இஸ்ரவேலுக்கு கொடுக்கப்பட்டதைப் போலவே இப்போதும் நம்முடையது (உபாகமம் 4:7). ஆனாலும், நாம் ஜெபிக்கும்போது அல்லது பரலோகத்தில் உள்ளவரிடம் பேசும்போது, அவர் பதில் சொல்லாமல் இருக்கும் நேரங்களும் உண்டு. இதற்குப் பல காரணங்கள் இருக்கலாம், மேலும் மென்மையும் அன்பும் உள்ளவர், பிதாவாகிய தேவனுடன் நாம் பேசுவதை விரும்புகிறவர், ஏன், எப்படி நம் ஜெபங்களைக் கையாளுகிறார் என்று வேதம் கூறுகிறது, ஏனென்றால் அவரே நம் பிரதிநிதி ( எபிரேயர் 4:15).

ஜெபத்திற்கு பதிலளிக்கப்படாததற்கு ஒரு முக்கிய காரணம் பாவம். தேவனை பரியாசம் செய்யவோ ஏமாற்றவோ முடியாது, மேலே சிங்காசனத்தில் வீற்றிருப்பவர் நம்மை நெருங்கி, நம் ஒவ்வொரு எண்ணத்தையும் அறிந்திருக்கிறார் (சங்கீதம் 139:1-4). நாம் நடக்கவேண்டிய வழியில் நடக்காமல் இருந்தாலோ அல்லது நம் இருதயத்தில் நம் சகோதரனிடம் பகைமை கொண்டாலோ அல்லது தவறான உள்நோக்கத்துடன் (சுய இச்சைகள் போன்ற) காரியங்களைக் கேட்டாலோ, தேவன் நம் ஜெபத்தைக் கேட்காததால் அவர் பதிலளிக்க மாட்டார் என்று எதிர்பார்க்கலாம். (2 நாளாகமம் 7:14; உபாகமம் 28:23; சங்கீதம் 66:18; யாக்கோபு 4:3). தேவனுடைய கிருபையின் எல்லையற்ற "பாட்டில்" இருந்து நாம் பெறும் அனைத்து சாத்தியமான ஆசீர்வாதங்களுக்கும் பாவம் என்னும் "தடுப்பான்" தடுக்கிறது! உண்மையில், நம்முடைய ஜெபங்கள் கர்த்தரின் பார்வையில் கொடூரமானவையாக இருக்கும் நேரங்கள் உள்ளன, குறிப்பாக அவிசுவாசத்தினாலோ (நீதிமொழிகள் 15:8) அல்லது நாம் பாசாங்குத்தனத்தை கடைப்பிடிப்பதாலோ (மாற்கு 12:40) நாம் தெளிவாக கர்த்தருக்கு சொந்தமானவர்கள் அல்ல.

ஜெபத்திற்கு பதிலளிக்கப்படாமல் போவதற்கான மற்றொரு காரணம் என்னவென்றால், கர்த்தர் நம்முடைய விசுவாசத்திலிருந்து அவர்மீது ஆழமான விசுவாசத்தையும் சார்ந்துகொள்ளுதலையும் பெறுகிறார், இது நம்மிடமிருந்து ஒரு ஆழமான நன்றியுணர்வு, அன்பு மற்றும் பணிவு உணர்வைக் கொண்டுவரும். இதையொட்டி, இது நாம் ஆவிக்குரிய ரீதியில் பயனடையச் செய்கிறது, ஏனென்றால் அவர் தாழ்மையுள்ளவர்களுக்கு கிருபை அளிக்கிறார் (யாக்கோபு 4:6; நீதிமொழிகள் 3:34). நம்முடைய கர்த்தர் தீரு மற்றும் சீதோன் எல்லைகளுக்குச் சென்றபோது, ஓ, அந்த ஏழை கானானியப் பெண்ணை ஒருவர் எப்படி உணருகிறார், (மத்தேயு 15:21-28) அவருடைய இரக்கத்திற்காக இடைவிடாமல் அழுதார்! ஒரு யூத ரபீ கவனம் செலுத்த தகுதியில்லாத நபர் அவள் அல்ல. அவள் ஒரு யூதர் அல்ல, அவள் ஒரு பெண், யூதர்கள் அவளைப் புறக்கணித்ததற்கு இரண்டு காரணங்கள் உண்டு. கர்த்தர் அவளது விண்ணப்பங்களுக்குப் பதிலளிப்பதாகத் தெரியவில்லை, ஆனால் அவளுடைய நிலைமையைப் பற்றி அவர்களுக்குத் தெரியும். அவள் கூறிய தேவைகளுக்கு அவர் உடனடியாகப் பதில் சொல்லாமல் இருந்திருக்கலாம், ஆனாலும் அவர் அவளுடைய கோரிக்கையைக் கேட்டு அனுமதித்தார்.

தேவன் பெரும்பாலும் நமக்கு அமைதியாகத் தோன்றலாம், ஆனால் அவர் ஒருபோதும் நம்மை வெறுங்கையுடன் அனுப்புவதில்லை. ஜெபத்திற்கு பதிலளிக்கப்படாவிட்டாலும், அவருடைய குறித்த நேரத்தில் அவ்வாறு செய்ய நாம் தேவனைச் சார்ந்திருக்க வேண்டும். ஜெபத்தின் பயிற்சி கூட நமக்கு ஒரு ஆசீர்வாதம்; நம்முடைய விசுவாசத்தின் காரணமாகவே நாம் ஜெபத்தில் நிலைத்திருக்கத் தூண்டப்படுகிறோம். விசுவாசமே தேவனைப் பிரியப்படுத்துகிறது (எபிரெயர் 11:6), நம்முடைய ஜெப வாழ்க்கை தேவையுள்ளது எனில், அது நம்முடைய ஆவிக்குரிய நிலைப்பாட்டையும் பிரதிபலிக்கவில்லையா? தேவனுடைய இரக்கத்திற்கான நமது ஏழ்மையான அழுகைகளைத் தேவன் கேட்கிறார், அவருடைய மௌனம் ஜெபத்தில் விடாமுயற்சியின் உணர்வைத் தூண்டுகிறது. அவருடன் தர்க்கம் செய்வதில் அவர் நம்மை நேசிக்கிறார். தேவனுடைய இருதயத்திற்கு ஏற்றக் காரியங்களுக்காக நாம் பசிதாகத்தோடு இருப்போம், நம்முடைய வழிகளில் அல்ல மாறாக அவருடைய வழிகளில் நடப்போம். இடைவிடாமல் ஜெபிக்க நாம் உண்மையுள்ளவர்களாக இருந்தால், நாம் தேவனுடைய சித்தத்தில் வாழ்கிறோம், அது ஒருபோதும் தவறாக இருக்காது (1 தெசலோனிக்கேயர் 5:17-18).

Englishமுகப்பு பக்கம்

பதிலளிக்கப்படாத ஜெபத்திற்கு ஒரு கிறிஸ்தவன் எவ்வாறு மாறுத்திரம் அளிக்க வேண்டும்?
இந்தப் பக்கத்தைப் பகிரவும்: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries