settings icon
share icon
Pitanje

Ja sam musliman, zašto bih razmišljao o tome da postanem hrišćanin?

српски

Odgovor


Verovatno najinteresantniji aspekt u odnosu između islama i hrišćanstva je ono što Kuran kaže o Isusu. Kuran kaže da je Alah poslao Isusa i podržao ga Duhom Svetim (Sura 2:87), da je Alah uzvisio Isusa (Sura 2:253), da je Isus bio pravedan i bezgrešan (Sura 3:46; 6:85; 19:19), da je Isus podignut iz mrtvih (Sura 19:33-34), da je Alah zapovedio Isusu da uspostavi religiju (Sura 42:13), i da je Isus uznesen na nebo (Sura 4:157-158). I zbog toga, verni muslimani bi trebalo da se upoznaju sa Isusovim učenjem i da ga poslušaju. (Sura 3:48-49; 5:46).

Isusovo učenje je bilo sačuvano od strane njegovih učenika, sa velikom preciznošcu, u Evanđeljima. Sura 5:111 izjavljuje da je Alah nadahnuo učenike da veruju u Isusa i Njegovu poruku. Sura 61:6,14 identifikuje i Isusa i učenike kao Alahove pomoćnike. Kao Alahovi pomoćnici, oni bi trebalo da su tačno zabeležili Isusovo učenje. Kuran nalaže muslimanima da podrže i poslušaju i Toru i Evanđelja (Sura 5:44-48). Ako je Isus bio bezgrešan, sve što je učio je bilo apsolutno istina. Ako su Isusovi učenici bili Alahovi pomoćnici, oni bi trebalo da su ispravno zabeležili Isusovo učenje.

Kroz Muhameda, u Kuranu, Alah upućuje muslimane da izučavaju Evanđjelja. Alah ne bi dao takvo uputstvo ako su Evanđelja bila korumpirana. Samim tim, kopije Evanđjelja u Muhamedovo vreme su bile tačne i vredne poverenja. Postoje kopije Evanđelja koje prethode Muhamedovom vremenu 450 godina. Bukvalno, postoje hiljade originalnih prepisa Evanđelja. U poređenju sa najstarijim drevnim kopijama, kopijama iz Muhamedovog vremena i kopijama koje datiraju iz vremena posle Muhameda – jasno se vidi da su sve kopije Evanđelja vrlo dosledne u onome što kažu o Isusu i Njegovom učenju. Apsolutno ne postoji dokaz da su Evanđelja bila korumpirana. Samim tim, sa pouzdanjem možemo da znamo da su sva Isusova učenja istinita, da je njegovo učenje precizno zabeleženo u Evanđeljima, i da je Alah precizno sačuvao Evanđelja.

Šta Evanđelja kažu o Isusu? U Jovanu 14,6, Isus izjavljuje, „Ja sam put, istina i život; niko ne dolazi k Ocu – sem kroz mene.” Isus je naučavao da je On jedini put do Boga. U Mateju 20,19, Isus je rekao da će biti raspet, ubijen i da će ustati iz mrtvih treći dan. Evanđelja jasno govore da se ovo dogodilo baš kao što je Isus predvideo (Matej poglavlja 27-28, Marko poglavlja 15-16, Luka poglavlja 23-24, Jovan poglavlja 19-21). Zašto bi Isus, veliki Alahov prorok, dozvolio da bude ubijen? I zašto bi Alah to dozvolio? Isus je rekao da nema veće ljubavi nego da žrtvuješ svoj život za prijatelje (Jovan 15,13). Jovan 3,16 kaže da nas je Bog voleo dovoljno da pošalje Isusa kao žrtvu za nas.

Zašto je Isus trebalo da žrtvuje svoj život za nas? Ovo je KLJUČNA razlika između islama i hrišćanstva. Islam uči da nam Alah sudi na osnovu toga da li naša dobra dela pretežu nad našim lošim delima. Čak i kad bi bilo moguće da dobra dela pretegnu nad lošim, Alah je apsolutno i savršeno svet i ne može da pusti u nebo nikoga ko je počinio i najmanji greh. Alah, koji je savršen i svet ne može da pusti na nebo bilo šta što je manje od savršenstva. To nas sve ostavlja na direktnom putu večnosti u paklu. Alahova svetost zahteva večnu osudu za greh. To je razlog što je Isus žrtvovan za nas.

Kao što Kuran uči, Isus je bio bezgrešan. Kako bilo koje ljudsko biće može da proživi čitav život a a ne zgreši čak ni jednom? To je nemoguće. Kako je to Isusu bilo moguće? Isus je bio više od ljudskg bića. Sam Isus je tvrdio da je bio jedno sa Bogom (Jovan 10,30). Isus je tvrdio da je bio Bog Tore (Jovan 8,58). Evanđelja jasno uče da je Isus bio Bog u ljudskom obličju (Jovan 1,1.14). Bog je znao da smo svi zgrešili i samim tim da ne možemo ući u Nebo. Bog je znao da jedini način na koji nam može biti oprošteno je da cena našeg greha bude plaćena. Bog je znao da samo On može da plati tako visoku cenu. Bog je postao ljudsko biće – Isus Hrist – živeo bezgrešan život (Sura 3:46; 6:85; 19:19), poučavao savršenu poruku i umro za nas, da bi platio kaznu za naše grehe. Bog je ovo uradio zato što nas je voleo, zato što je želeo da provedemo večnost sa Njim na Nebu.

Šta to znači za tebe? Isus je bio savršena žrtva za naše grehe. Bog nudi svima nama oproštenje i spasenje ako jednostavno prihvatimo Njegov dar za nas (Jovan 1,12), time što verom prihvatimo da je Isus spasitelj koji je položio svoj život za nas – svoje prijatelje. Ako poveruješ u Isusa kao svog Spasitelja, imaćeš potpunu sigurnost večnog života na Nebu. Bog će oprostiti tvoje grehe, očistiti tvoju dušu, obnoviti tvoj duh, dati ti izobilan život na ovom svetu, i večni život u sledećem. Kako možemo da odbijemo tako dragocen dar? Kako možemo da okrenemo leđa Bogu koji nas je voleo toliko da je žrtvovao samog sebe za nas?

Ako nisi siguran u šta veruješ, pozivamo te da se pomoliš Bogu sledećom molitvom; „Bože, pomozi mi da znam šta je istina. Pomozi mi da razaberem šta je pogrešno. Pomozi mi da znam šta je ispravan put spasenja.” Bog će uvek ispoštovati ovakvu molitvu.

Ako želiš da primiš Isusa kao svog Spasitelja, jednostavno razgovaraj sa Bogom, na glas ili u sebi, i reci mu da prihvataš dar spasenja kroz Isusa. Ako želiš molitvu kojom da se moliš, evo jednog primera: „Bože, hvala ti za tvoju ljubav za mene. Hvala ti što si se žrtvovao za mene. Hvala ti što si mi omogućio oproštenje i spasenje. Prihvatam, dar spasenja kroz Isusa. Verujem u Isusa kao mog Spasitelja. Volim te Gospode i pokoravam ti se. Amin!”

Da li si poverovao u Isusa Hrista zbog onog što si ovde pročitao? Ako jesi, molim te klikni na “Poverovao sam u Isusa Hrista danas” ikonu dole.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Ja sam musliman, zašto bih razmišljao o tome da postanem hrišćanin?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries