Kako mogu biti siguran da ću ići na nebo kada umrem?


Pitanje: Kako mogu biti siguran da ću ići na nebo kada umrem?

Odgovor:
Da li si siguran da imaš večni život i kada umreš da ćeš ići na nebo? Bog želi da budeš siguran! Biblija kaže: „Ovo napisah vama koji verujete u ime Sina Božijeg, da znate – da imate večni život“ (1. Jovanova 5,13). Pretpostavi da stojiš pred Bogom upravo sada i da te On pita, „Zašto da te pustim u nebo?“ Šta bi mu ti rekao? Možda ne znaš šta da odgovoriš. Ono što treba da znaš je da nas Bog voli i da se On pobrinuo za način kako da budemo sigurni gde ćemo provesti večnost. Biblija u tom smislu izjavljuje: „Jer Bog je tako zavoleo svet da je svog jedinorodnog Sina dao, da svaki – ko veruje u Njega – ne propadne, nego da ima večni život“ (Jovan 3,16). Prvo moramo da razumemo problem zbog koga ne možemo da idemo na nebo. Problem je sledeći – naša grešna priroda nas sprečava da imamo lični odnos sa Bogom. Mi smo grešnici po prirodi, ali i sopstvenim izborom. „Svi su zgrešili i tako su lišeni slave Božije.“ (Rimljanima 3,23). Ne možemo sami sebe da spasimo. „Jer ste posredstvom vere blagodaću spaseni, i to nije od vas, - Božiji je dar; ne od dela da se niko ne pohvali“ (Efesci 2,8-9). Mi zaslužujemo smrt i pakao. „Smrt je, naime plata za greh“ (Rimljanima 6,23).

Bog je svet i pravedan i mora da kazni greh, ali nas ipak voli i dao nam je mogućnost da nam gresi budu oprošteni. Isus je rekao: „Ja sam put i istina i život; niko ne dolazi k Ocu – sem kroz mene.“ (Jovan 14,6). Isus je umro na krstu za nas: „Jer je i Hristos jednom umro za grehe, pravednik za nepravednike, da nas privede Bogu, telo su mu doduše, ubili, ali je duhom oživljen.“ (1. Petrova 3,18). Isus je bio vaskrsnut iz mrtvih: „Koji je predan za naše grehe i podignut radi našeg opravdanja“ (Rimljanima 4,25).

Dakle, da se vratimo na prvobitno pitanje – „Kako mogu biti siguran da ću ići na nebo kada umrem?“ Odgovor je sledeći – poveruj u Gospoda Isusa, pa ćeš biti spasen i ti i tvoj dom (Dela 16,31). „A svima koji ga primiše, dade moć da postanu deca Božija, - onima što veruju u Njegovo ime“ (Jovan 1,12). Večni život možeš da primiš kao BESPLATAN poklon. „… a blagodatni dar Božiji je – večni život u Hristu Isusu, Gospodu našem“ (Rimljanima 6,23). Možeš da živiš smisaon i ispunjen život upravo sada. Isus je rekao: „Ja sam došao da imaju život i da ga imaju u izobilju“ (Jovan 10,10). Večnost možeš da provedeš sa Isusom na nebu, jer je On obećao: „I kad odem i pripremim vam mesto, doći ću opet i uzeću vas k sebi, da i vi budete gde sam ja“ (Jovan 14,3).

Ako želiš da prihvatiš Isusa kao svog Spasitelja i primiš oproštenje od Boga, evo molitve koju možeš da moliš. Izgovaranje ove ili bilo koje druge molitve te neće spasiti. Samo verom u Isusa Hrista ti gresi mogu biti oprošteni. Ova molitva je jednostavno samo način da pokažeš Bogu svoju veru u Njega i da mu se zahvališ što ti je omogućio spasenje. „Bože, znam da sam zgrešio protiv tebe i da zaslužujem da budem kažnjen. Ali je Isus Hristos preuzeo kaznu koju ja zaslužujem, tako da mi verom u Njega može biti oprošteno. Ja se okrećem od svojih greha i pouzdam se u Tebe za svoje spasenje. Hvala ti za Tvoju predivnu blagodat i oproštenje – dar večnog života! Amin!“

Da li si poverovao u Isusa Hrista zbog onog što si ovde pročitao? Ako jesi, molim te klikni na “Poverovao sam u Isusa Hrista danas” ikonu dole.

English
Vrati se na Srpsku stranu
Kako mogu biti siguran da ću ići na nebo kada umrem?

Saznajte kako ...

Provedi večnost sa BogomPrimite oproštaj od Boga