settings icon
share icon
Pitanje

Da li postoji život posle smrti?

српски

Odgovor


Da li postoji život posle smrti? Biblija nam kaže: „Čovek rođen od žene kratka je veka i pun nemira. Kao cvet niče i otseca se, i beži kao sen, i ne ostaje....Kad umre čovek, hoće li oživeti“ (Jov 14,1-2. 14)?

Kao i Jov, skoro svi mi smo se pitali isto pitanje. Šta se tačno desi sa nama pošto umremo? Da li jednostavno prestanemo da postojimo? Da li su život kružna vrata za odlazak i povratak na zemlju sa ciljem dosezanja lične veličine? Da li svi odlaze na isto ili različito mesto? Da li zaista postoji raj i pakao, ili je to samo stanje uma?

Biblija nas uči da ne samo da postoji život posle smrti, nego da je večni život toliko veličanstven da „Što oko ne vide, i uho ne ču, i u ljudsko srce ne dođe, što ugotovi Bog onima koji ga ljube“ (1. Korinćanima 2,9). Isus Hristos, Bog u telu, je došao na zemlju da nam da ovaj dar večnog života. „Ali On bi ranjen za naše prestupe, izbijen za naša bezakonja; kar beše na njemu našega mira radi, i ranom Njegovom mi se iscelismo.“ (Isaija 53,5).

Isus je preuzeo kaznu koju je svako od nas trebalo da plati i žrtvovao i svoj život. Tri dana kasnije, dokazao je svoju pobedu nad smrću tako što je ustao iz groba, u Duhu i u telu. Ostao je na zemlji četrdeset dana pre nego što je bio uznet u svoj večni dom na nebu, što su posvedočile hiljade ljudi. Rimljanima 4,25 za Isusa kaže da „...je predan za naše grehe i podignut radi našeg oproštenja.“

Vaskrsenje Hristovo je događaj potvrđen mnogim dokazima. Apostol Pavle poziva ljude da ispitaju očevidce o verodostojnosti ovog događaja, i niko nije mogao da pobije tu istinu. Vaskrsenje je kamen temeljac hrišćanske vere; budući da je Hrist bio vaskrsnut iz mrtvih, i mi možemo verovati da ćemo i mi biti vaskrsnuti.

Pavle upozorava neke od ranih hrišćana koji nisu verovali u ovo: „Ali ako se propoveda da je Hristos vaskrsnut iz mrtvih, kako neki među vama govore da nema vaskrsenja iz mrtvih? Ako pak nema vaskrsenja iz mrtvih, onda ni Hristos nije vaskrsnut“ (1. Korinćanima 15,12-13).

Hrist je bio samo prvi u velikoj žetvi onih koji će biti ponovo vaskrsnuti u život. Fizička smrt je došla kroz jednog čoveka, Adama, od koga svi potičemo. Ali svima koji su verom u Isusa Hrista došli do usinovljenja u Božiju porodicu, biće dat novi život (1. Korinćanima 15,20-22). Isto kao što je Bog podigao Isusovo telo, tako će i naša tela biti vaskrsnuta po Isusovom povratku (1. Korinćanima 6,14).

Iako ćemo na kraju svi biti vaskrsnuti, neće svi ići zajedno u nebo. Svaka osoba za sebe u ovom životu treba da odluči gde će provesti večnost. Biblija kaže da nam je svima određeno da umremo samo jednom, i da posle toga dolazi sud (Jevrejima 9,27). Oni koji su opravdani će ići u nebo, dok će nevernici biti poslati u večnu kaznu, ili pakao (Matej 25,46).

Pakao, kao i nebo, nije samo izraz postojanja, već bukvalno, vrlo stvarno mesto. To je mesto gde će nepravedni iskusiti beskonačan, večni Božiji gnev. Biće izloženi emocionalnom, mentalnom i fižičkom mučenju, i pri tom će svesno patiti od srama u žaljenju i preziru.

Pakao je opisan kao bezdan (Luka 8,31, Otkrivenje 9,1), i kao ognjeno i sumporno jezero, gde će oni koji su tamo biti mučeni danju i noću u sve vekove (Otkrivenje 20,10). U paklu će biti plač i škrgut zuba, što ukazjue na intenzivno žaljenje i ljutnju (Matej 13,42). To je mesto „gde crv njihov ne umire i oganj se ne gasi“ (Marko 9,48). Bogu nije mila smrt bezbožnika, već On zapravo želi da se bezbožnici vrate sa svog puta, kako bi živeli (Jezekilj 33,11). Ali On nas neće naterati da se pokorimo. Ako izaberemo da ga odbacimo, On nema izbora osim da nam da ono što želimo – život odvojen od Njega.

Život na zemlji je test – priprema za ono što će tek da dođe. Za vernike, to je večni život u neposrednoj Božijoj prisutnosti. Kako se onda opravdavamo i kako možemo da primimo taj večni život? Postoji samo jedan način – verom u Božijeg Sina, Isusa Hrista. Isus je rekao: „Ja sam vaskrsenje i život; ko veruje u mene – živeće – ako i umre. I svaki, koji živi i veruje u mene, neće umreti doveka…“ (Jovan 11,25-26).

Besplatan dar večnog života je dostupan svima, ali traži od nas da se odreknemo nekih svetskih zadovoljstava i žrtvujemo sebe Bogu. „Ko veruje u Sina ima večni život; a ko je neposlušan Sinu neće videti života, nego gnev Božiji ostaje na njemu“ (Jovan 3,36). Nećemo imati prilike da se pokajemo za svoje grehe nakon što umremo, zato što kad jednom vidimo Boga licem u lice, nećemo imati izbor osim da mu verujemo. On želi da mu dođemo kroz veru i u ljubavi, sada. Ako prihvatimo smrt Isusa Hrista kao platu za našu grešnu pobunu protiv Boga, garantuje nam se ne samo smisaon život na zemlji, već i večni život u prisutnosti Božijoj.

Ako želiš da prihvatiš Isusa Hrista kao svog Spasitelja, evo jednostavne molitve. Upamti, izgovaranje ove ili bilo koje druge molitve te neće spasiti. Samo vera u Hrista te može spasiti od greha. Ova molitva je jednostavno samo način da pokažeš Bogu svoju veru u Njega i da mu se zahvališ što ti je omogućio spasenje. „Bože, znam da sam zgrešio protiv tebe i da zaslužujem da budem kažnjen. Ali Isus Hrist je preuzeo kaznu koju ja zaslužujem, te mi verom u Njega može biti oprošteno. Ja se okrećem od svojih greha i pouzdam se u Tebe za svoje spasenje. Hvala ti za Tvoju predivnu blagodat i oproštenje – dar večnog života! Amin!“

Da li si poverovao u Isusa Hrista zbog onog što si ovde pročitao? Ako jesi, molim te klikni na “Poverovao sam u Isusa Hrista danas” ikonu dole.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Da li postoji život posle smrti?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries