settings icon
share icon
Pitanje

Šta je to molitva spasenja?

српски

Odgovor


Mnogi ljudi pitaju: „Postoji li molitva koju mogu da molim, a koja će mi garantovati spasenje?“ Važno je da zapamtimo da se spasenje ne dobija tako što ćemo izrecitovati neku molitvu ili izgovoriti određene reči. Biblija nigde ne spominje nekog ko je primio spasenje kroz molitvu. Izgovaranje molitve nije biblijski način za spasenje.

Biblijski način spasenja je vera u Isusa Hrista. Jovan 3,16 nam kaže: „Jer Bog je tako zavoleo svet da je svog jedinorodnog Sina dao, da svaki - ko veruje u njega – ne propadne, nego da ima večni život.“ Spasenje se dobija verom (Efescima 2,8-9), primanjem Isusa kao Spasitelja (Jovan 1,12), i potpunim pouzdanjem jedino u Isusa (Jovan 14,6; Dela 4,12), a ne recitovanjem molitve.

Biblijska poruka spasenja je jednostavna i jasna, a u isto vreme i zadivljujuća. Mi smo svi počinili greh protiv Boga (Rimljanima 3,23). Niko drugi sem Isusa nije živeo ceo svoj život a da nije zgrešio (Knjiga Propovednika 7,20). Zbog našeg greha, zaslužili smo Božiju osudu (Rimljanima 6,23), i ta osuda je fizička smrt koju prati duhovna smrt. Zbog našeg greha i zaslužene kazne, ne postoji ništa što možemo sami da uradimo, da bismo ispravili svoj odnos sa Bogom. Zbog svoje ljubavi prema nama, Bog je postao ljudsko biće u osobi Isusa Hrista. Isus je živeo savršen život i uvek je mislio samo istinu. Međutim, ljudski rod je odbacio Isusa i usmrtio ga raspećem. No, tim užasnim delom Isus je umro namesto nas. Isus je uzeo breme i osudu greha na sebe, i umro je umesto nas (2. Korinćanima 5,21). Isus je posle toga vaskrsnut (1. Korinćanima 15), dokazujući da je cena za greh koju je platio bila dovoljna, i da je on nadvladao greh i smrt. Kao posledica Isusove žrtve, Bog nam nudi dar spasenja. Bog nas sve poziva da promenimo svoj stav prema Isusu (Dela 17,30) i da ga primimo kao potpunu cenu za naše grehe (1. Jovanova 2,2). Spasenje se dobija primanjem dara koji nam Bog nudi, a ne time što ćemo moliti neku molitvu.

No, to ne znači da molitva ne može biti uključena u primanje spasenja. Ako razumete evanđelje, verujete da je istinito, i prihvatili ste Isusa kao svog Spasitelja, dobro je i prikladno da izrazite tu veru u Boga kroz molitvu. Komuniciranje sa Bogom kroz molitvu može biti način da napredujete od prihvatanja činjenica o Isusu da potpunog verovanja u njega kao Spasitelja. Molitva može biti povezana sa primanjem isključivo Isusa u veri, za spasnje.

Iznova, od suštinske je važnosti da ne bazirate svoje spasenje samo na tome da ste rekli molitvu. Recitovanje jedne molitve ne može da te spase! Ako želiš da primiš spasenje koje je dostupno kroz Isusa, onda veruj u Isusa. Veruj u potpunosti u njegovu smrt kao dovoljnu žrtvu za svoje grehove. U potpunosti se osloni samo na njega kao svog Spasitelja. To je biblijski način spasenja. Ako si primio Isusa kao svog Spasitelja, tada se svakako pomoli Bogu. Reci Bogu koliko si zahvalan za Isusa. Proslavi Boga za njegovu ljubav i žrtvu. Zahvali Isusu što je umro za tvoje grehe i omogućio ti spasenje. To je biblijska veza između spasenja i molitve.

Da li si poverovao u Isusa Hrista zbog onog što si ovde pročitao? Ako jesi, molim te klikni na “Poverovao sam u Isusa Hrista danas” ikonu dole.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Šta je to molitva spasenja?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries